“访惠聚”活动双语应知应会100
点击数:   发表时间:2014-10-20 13:43:06
字号:

“访惠聚”活动双语应知应会100

 

(yī)(yǔ)(cūn)(liǎng)(wěi)(bān)(zi)(jiàn)(miàn)2(24)4(jù)

1. كەنت ئىككى بەنزە ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشۈش

Kant “ikki banza ” azaliri bilan koruxux

卡尼提依克班扎阿扎力热比兰阔日许西

 

1(tóng)(zhì)(men)(hǎo)(dà)(jiā)(hǎo))!

يولداشلار ياخشىمۇ سىلەر (كۆپچىلىك ياخشىمۇ سىلەر) !

Yoldaxlar yahximuslar!

尤力大西拉尔亚克西木斯拉尔(阔普其力克亚克西木斯拉尔)!

  (nǐ)(men)(hǎo)(huān)(yíng)(nǐ)(men)

ياخشىمۇ سىلەر، سىلەرنى قارشى ئالىمىز.

Yahximuslar , silarni karxi alimiz.

亚克西木斯拉尔,斯拉尔尼卡热西阿里米孜。

2(wǒ)(men)(shì)(zì)(zhì)(qū)(zhù)(cūn)(gōng)(zuò)(zǔ)

بىز ئاپتۇنۇم رايونلۇق كەنتتە تۇرۇشلۇق خىزمەت گۇرۇپپىسى.

Biz aptunum rayunluk kantta turuxluk hizmat guruppisi.

比孜阿普托努木热云路克卡尼塔吐如西力克合孜买提古如皮斯。

  (wǒ)(shì)(gōng)(zuò)(zǔ)(zǔ)(zhǎng)(jiào)(ān)(wéi)(mín)

مەن خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى ئەن ۋېيمىن.

Man hizmat guruppisining baxliki an wei min.

合孜买提古如皮斯宁巴西力克安为民。

(zhè)(wèi)(shì)(gōng)(zuò)(zǔ)(fù)(zǔ)(zhǎng)(jiào)(yà)(sēn)

بۇ كىشى خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ياسىن.

Bu kixi hizmat  gurupisining muawin baxliki yasin.

克西合孜买提古如皮斯宁木阿文巴西力克亚森。

(zhè)(wèi)(shì)(gōng)(zuò)(zǔ)(chéng)(yuán)(zhèng)(bō)(liú)(jìng)(mǎi)(mǎi)(tí)(wáng)(dōng)

بۇلار خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزالىرى زېڭ بو، ليۇ جڭ، مەمەت، ۋاڭ دۇڭ.

Bular hizmat gurupisnig azaliri zeng bo, liu jing, wang dong.

布拉尔合孜买提古如皮斯宁阿扎力热郑波,刘静,买买提,王东。

3(qǐng)(nín)(jiè)(shào)(yí)(xià)(cūn)(liǎng)(wěi)(bān)(zi)(chéng)(yuán)

سىز كەنت«ئىككى بەنزە» ئەزالىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتسىڭىز.

Siz kant ikki banza azalirini tonuxturup otsingiz.

斯孜卡尼提依克班扎阿扎力热尼托努西吐如普吾提斯厄孜。

(wǒ)(shì)(cūn)(dǎng)(zhī)(bù)(shū)(jì)(jiān)(zhǔ)(rèn)(jiào)(ài)(kè)(bài)(ěr)

مەن كەنت پارتىيە ياچېيكىسنىڭ سېكرىتارى، قوشۇمچە ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ مۇدىرى ئەكبەر.

Man kant partiya yaqeykisining  sikritari,kuxumqe ahalilar komtitining mudiri akbar.

卡尼提帕阿尔提亚亚恰依克斯宁斯克尔塔尔厄,阿哈力拉尔阔木提特宁木地日艾克帕尔。

(zhè)(wèi)(shì)(fù)(shū)(jì)(jiào)(yù)(sù)(fǔ)

بۇ كىشى مۇئاۋىن سېكىرتار يۈسۈپ.

Bu kixi muawin sikritar yusup.

克西木阿文斯克尔塔尔玉素甫。

(nà)(wèi)(shì)(fù)(zhǔ)(rèn)(jiān)(zhì)(bǎo)(zhǔ)(rèn)(jiào)(ā)(lǐ)(mù)

ئۇ كىشى مۇئاۋىن مۇدىر، قوشۇمچە ئامانلىق ساقلاش ئشخانسىنڭ مۇدىرى ئالىم.

U kixi- muawin  mudir, kuxumqe amanlik saklax ixhanisining mudiri alim.

克西木阿文木地日,阔术米恰阿玛尼力克萨克拉西依西哈尼斯宁木地日阿里木。

(nà)(wèi)(shì)(fù)(zhǔ)(rèn)(jiān)(fù)(nǚ)(zhǔ)(rèn)(jiào)(ā)(yī)(xià)(mù)

بۇكىشى مۇئاۋىن مۇدىر، قوشۇمچە ئاياللار بىرلەشمىسنىڭ مۇدىرى ئايشەم.

Bu kixi- muawin mudir, kuxumqe ayallar birlaxmisining mudiri  ayxam.

克西木阿文木地尔,阔术米恰阿亚拉尔 比尔拉西米斯宁木地日厄阿依夏木。

4(quán)(cūn)(yǒu)(duō)(shǎo)(rén)(kǒu)

كەنتتە قانچىلىك نوپۇس بار ؟

Kantta kanqilik nopus bar?

卡尼提塔卡尼其力克诺普斯吧尔?

 (quán)(cūn)(yǒu)4(450)50(hù)2(2500)500(rén)

كەنتىمىزدە 450 ئائىلە، 2500 نوپۇس بار.

Kantmizda 450aila, 2500 nopus bar.

卡尼提米孜达托日提玉孜艾力克阿依拉,依克明拜什玉孜诺普斯吧尔。

5(quán)(cūn)(gēng)(dì)(miàn)(jī)(duō)(shǎo)

كەنتنىڭ تېرىلغۇ يەر كۆلىمى قانچلىك؟

Kantng tirilgu yar kolimi kanqilik?

卡尼特宁特日勒古亚尔阔力米卡尼其力克?

(quán)(cūn)(gēng)(dì)(miàn)(jī)(wéi)5(5000)000(mǔ)

كەنتنىڭ تېرىلغۇ يەر كۆلىمى 5000 مو.

Kantning tirilgu yar kolimi 5000mo.

卡尼提宁特日勒古亚尔阔力米5000亩。

6(quán)(cūn)(jí)(tǐ)(gēng)(dì)(duō)(shǎo)(mǔ)

كەنتنىڭ كوللېكتىپ ئېگىدارچىلىقىدىكى تېرىلغۇ يەر كۆلىمى قانچىلىك؟

Kantng kolliktip egidarqilikidiki  tirilgu  yar kolimi kanqilik?

卡尼提宁阔力克提普依格达尔力克特日勒古亚尔阔力米卡尼其力克?

(jí)(tǐ)(gēng)(dì)6(600)00(mǔ)

كەنتنىڭ كوللېكتىپ ئېگىدارچىلىقىدىكى تېرىلغۇ يەر كۆلىمى  600 مو.

Kantnig kolliktip egdarqilikdiki  tirilgu  yar kolmi 600mo.

卡尼提宁阔力克提普依格达尔其力克迪克特日勒古亚尔阔力米阿勒提玉孜亩。

7(cūn)(jí)(tǐ)(yǒu)(mei)(yǒu)(lín)(dì)(hái)(yǒu)(mei)(yǒu)(qí)(tā)(zī)(chǎn)

كەنتنىڭ كوللېكتىپ ئېگىدارچىلىقىدىكى ئورمان يەرلىرى بارمۇ؟ ئۇنىڭدىن باشقا مۈلكى بارمۇ؟

Kantning kolliktip egidarqilikidiki orman yar liri barmu?Uning din baxka mulki barmu?

卡尼提阔力克提普依格达尔力克达奥日曼耶日力日吧尔木?吾宁丁巴西卡木路克吧尔木?

(wǒ)(men)(hái)(yǒu)2(200)00(duō)(mǔ)(lín)(dì)(sān)(gè)(yú)(táng)(sān)(zuò)(nuǎn)(juān)

بىزنىڭ يەنە 200 مو ئورمان يېرىمىز، ئۈچ بېلىق كۆلى ۋە ئۈچ قوتىنىمىز بار.

Bizning yana 200 mo orman yerimiz,uq bilik koli wa uq kotinimiz bar.

比孜宁亚纳依克玉孜亩奥日曼耶日米孜,吾其比力克库里,瓦吾其阔坦尼米孜吧尔。

8(cūn)(lǐ)(jì)(huà)(shēng)(yù)(zhèng)(cè)(zhí)(xíng)(de)(hǎo)(ma)(yǒu)(mei)(yǒu)(chāo)(shēng)(de)

كەنتىنىڭ پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتىنى ئىجىرا قىلىش ئەھۋالى قانداق؟ پىلاندىن ئارتۇق تۇغۇلغانلار بارمۇ؟

Kantning pilanlik tugut siyasitini ijira kilix ahwali kandak? pilandin artuk tugulganlar barmu?

卡尼提宁皮拉尼力克吐乎提斯亚斯提尼依吉热克力西阿合瓦力坎达克?皮拉尼丁阿尔图克图胡力噶尼拉尔吧尔木?

(xiāng)(shàng)经常(jīngcháng)(dào)(cūnlǐ)检查(jiǎnchá)计划生育(jìhuàshēngyù)工作(gōngzuò)(cūn)(shàng)超生(chāoshēng)人口(rénkǒu)(bù)(duō)(yǒu)1(10)0(gè)(hái)(zi)(xū)(yào)(jǐn)(kuài)(bào)(hù)(kǒu)

يېزىدىن دائىم پىلانلىق تۇغۇت خىزمىتىنى تەكشۈرۈپ تۇرىدۇ، پىلاندىن ئارتۇق تۇغۇلغانلار كۆپ ئەمەس. تىزىدىن نوپۇسقا ئېلىشقا تېگىشلىك 10 بالا بار.

Yizdin dayim pilanlik tugut hizmitini takxurup turdu,pilandin artuk tugulganlar kop amas, tizdin noposka ilixka tigixlik 10 bala bar.

耶孜丁达依米皮拉尼力克托乎提合孜米提尼铁克许如普图日度,皮拉尼丁阿尔图克图胡力噶尼拉尔阔皮阿麦斯,提孜丁诺普斯卡额里西卡提格西力克吾尼巴拉吧尔。

9(qù)(nián)(quán)(cūn)(nóng)(mù)(mín)(rén)(jūn)(shōu)(rù)(duō)(shǎo)(yuán)

ئۆتكەن يىلى كەنت بويىچە دېھقان- چارۋىچىلارنىڭ كىشى بېشى ئوتتۇرچە كىرىمى قانچىلىك؟

Otkan yili  kant boyiqe dihkan-qarwiqlarninig kixi bixi otturqa kirimi kanqilik?

吾提坎 依力卡尼提博衣恰地坎-恰尔吾其拉尔宁克西比西噢吐尔恰克日米卡尼其力克?

3(3800)800(yuán)

3800 يۈەن.

3800yuan.

吾其明萨克玉孜元。

10(qù)(nián)(cūn)(jí)(tǐ)(jí)(tǐ)(shōu)(rù)(duō)(shǎo)

كەنتنىڭ ئۆتكەن يىلقى كوللېكتىپ كىرىمى قانچىلىك؟

Kantning otkan yilki kolliktip kirimi kanqilik?

卡尼提宁吾提坎依力克阔力克提普克日米卡尼其力克?

:(qù)(nián)(cūn)(jí)(tǐ)(shōu)(rù)20(wàn)(yuán)

كەنتنىڭ ئۆتكەن يىلقى كوللېكتىپ كىرىمى 200 مىڭ يۈەن.

Kantning otkan yilki kolliktip kirimi 200ming yuan.

卡尼提宁吾提坎依力克阔力克提皮克日米依克玉孜明元。

11(quán)(cūn)(yǒu)(duō)(shǎo)(gè)(cūn)(mín)(xiǎo)(zǔ)

كەنتتە قانچە ئاھالىلەر گۇرۇپپىسى بار؟

Kantta kanqa ahalilar  guruppisi bar?

卡尼塔坎恰阿哈力拉尔古如皮斯吧尔?

    :(quán)(cūn)(yǒu)7(gè)(cūn)(mín)(xiǎo)(zǔ)

كەنتىمىزدە 7 ئاھالىلەر گۇرۇپپىسى بار.

Kantimizda 7 ahalilar  guruppisi bar.

卡尼提米孜达亚提阿哈力拉尔古如帕斯吧尔。

12(quán)(cūn)(yǒu)(duō)(shǎo)(dǎng)(yuán)

كەنتتە قانچە پارتىيە ئەزاسى بار؟

Kantta  kanqa partiya azasi bar?

卡尼塔坎恰帕尔提亚阿扎斯吧尔?

:(quán)(cūn)(yǒu)52(míng)(dǎng)(yuán)

كەنتىمىزدە 52 پارتىيە ئەزاسى بار.

Kantimizda 52 partiya azasi bar.

卡尼特米孜达艾力克依其克帕尔提亚阿扎斯吧尔。

13(quán)(cūn)(yǒu)(duō)(shǎo)(gòng)(qīng)(tuán)(yuán)

كەنتتە كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئەزالىرىدىن قانچىسى بار؟

Kantta kommunistik yaxlar ittipaki azaliridin kanqisi bar?

卡尼塔阔木尼斯提克亚西拉尔依提帕克阿扎力尔丁坎恰斯吧尔?

:(quán)(cūn)(yǒu)7(70)0(míng)(tuán)(yuán)

كەنتتە 70 ئىتتىپاق ئەزاسى بار.

Kantta 70 ittipak azasi bar.

卡尼塔70依提帕克阿扎斯吧尔。

14(quán)(cūn)(yǒu)(duō)(shǎo)(sì)(lǎo)(rén)(yuán)

كەنتتە «تۆت پىشقەدەم » لەردىن قانچىسى  بار؟

Kantta “tot pixkadam” lardin kanqisi  bar?

卡尼塔“图提皮西卡达木”拉尔丁坎恰斯吧尔?

:(quán)(cūn)(yǒu)15(míng)(sì)(lǎo)(rén)(yuán)

كەنتىمىزدە  «تۆت پىشقەدەم» لەردىن 15ى بار.

Kantimizdatot pixkadamlardin 15i bar.

卡尼提米孜达“图提皮西卡达木”拉尔丁吾尼拜什依吧尔。

15(cūn)(jǐng)(wù)(shì)(yǒu)(duō)(shǎo)(rén)

.15كەنت ساقچى  ئىشلىرى ئىشخانسىدا قانچە ئادەم بار؟

Kant sakqi ixliri ixhanisida kanqa adam bar?

卡尼提萨克其依西力热依西哈尼斯大坎恰阿达木吧尔?

:(yǒu)3(3)(rén)(cūn)(jǐng)1(1)(rén)(xié)(jǐng)2(2)(rén)

ئۈچ ئادەم بار، كەنت ساقچىسى بىر ، ياردەمچى ساقچى ئىككى.

uq adam bar, kant sakqisi biryardamqi sakqi  ikki.

玉其阿达木吧尔,卡尼提萨克其斯比尔,亚尔达木其萨克其依克。

16(quán)(cūn)(yǒu)(duō)(shǎo)(mín)(bīng)

كەنتتە قانچە خەلق ئەسكىرى بار؟

Kantta kanqa halik askiri bar?

卡尼塔坎恰 哈力克艾斯克日吧尔?

:(yǒu)1(10)0(rén)

10 خەلق ئەسكىرى بار.

10 halik askiri bar.

吾尼哈里克艾斯克日吧尔。

17(cūn)(lǐ)(yǒu)(xué)(xiào)(ma)

كەنتتە مەكتەپ بارمۇ؟

Kantta maktap   barmu ?

卡尼塔玛克太普吧尔木?

:(wǒ)(men)(cūn)(yǒu)(yī)(suǒ)(xiǎo)(xué)(hái)(yǒu)(yī)(suǒ)(shuāng)(yǔ)(yòu)(ér)(yuán)

كەنتتە بىر باشلانغۇچ مەكتەپ، يەنە بىر قوش تىلبالىلار يەسلىسى بار.

Kantta bir baxlanguq maktap, yana bir “koxtil ”balilar yaslisi bar.

卡尼塔比尔巴西拉尼胡其玛克太普,亚纳比尔“阔西提力”巴力拉尔叶斯力斯吧尔。

18(wǒ)(men)(cūn)(hái)(yǒu)(wèi)(shēng)(shì)(yǒu)(yī)(míng)(yī)(shēng)(hé)(yī)(míng)(hù)(shi)

كەنتىمىزدە يەنە سەھيە ئۆيى بار، بىر دوختۇر، بىر سېستىرا بار.

Kantimizda yana sahiya uyi bar, bir dohtur,bir sestira bar.

卡尼提米孜达亚纳萨合亚吾依吧尔,比尔都合吐尔,比尔赛斯提拉吧尔。

19(cūn)(wěi)(huì)(bàn)(gōng)(lóu)(shì)(shén)(me)(shí)(hòu)(gài)(de)

كەنت ئاھالىلەر كومتېتى ئىشخانا بىناسى قاچان سېلىنغان؟

Kant ahalilar komtiti ixhana binasi kaqan selingan?

卡尼提阿哈力拉尔阔米提特依西哈纳比纳斯卡恰尼赛力尼干?

:(wǒ)(men)(bàn)(gōng)(lóu)(shì)(liǎng)(céng)(yú)2(2013)013(nián)(gài)(de)

ئىشخانا بىنايىمىز ئىككى قەۋەت بولۇپ، 2013-يىلى سېلىنغان.

ixhana binayimiz ikki kawat bolup, 2013-yili silingan.

依西哈纳比纳依米孜依克卡瓦提波路普,依克明吾尼玉其恩其依力赛力尼干。

20(cūn)(lǐ)(wài)(chū)(wù)(gōng)(rén)(yuán)(duō)(ma)

كەنتتە سىرىتقا چىقىپ ئىشلەيدىغان ئىشلەمچىلەر كۆپمۇ؟

Kantta siritka qikip ixlaydigan ixlamqilar kopmu?

卡尼塔斯日提卡其克皮依西来地干依西拉木其拉尔阔普木?

:(duō)(qù)(nián)(yǒu)1(100)00(rén)(wài)(chū)(wù)(gōng)

كۆپ، بۇلتۇر 100 كىشى سىرىتقا چىقىپ ئىشلىدى.

Kop, bultur 100 kixi siritka qikip ixlidi.

阔皮,不力吐尓玉孜克西斯日提卡其克普依西里迪。

21(cūn)(lǐ)(wài)(lái)(liú)(dòng)(rén)(kǒu)(duō)(ma)

كەنتكە سىرىتتىن كەلگەن ئاقما نوپۇسلار كۆپمۇ؟

Kantka sirittin kalgan akma nopuslar kopmu?

卡尼提卡斯日听开力干阿克玛诺普斯拉尔 阔皮木?

:(bù)(duō)(yǒu)5(50)0(rén)(zuǒ)(yòu)

كۆپ ئەمەس، 50 نەچچىسى بار.

Kop amas, 50 naqqisi bar.

阔皮艾买斯,艾力克乃其斯吧尔。

22(quán)(cūn)(yǒu)(duō)(shǎo)(gè)(qīng)(zhēn)(sì)

كەنتتە مەسچىتتىن قانچىسى بار؟

Kantta masqittin kanqisi bar?

卡尼塔米其提丁坎恰斯吧尔?

:(quán)(cūn)(yǒu)7(gè)(qīng)(zhēn)(sì)

كەنتىمىزدە 7 مەسچىت بار.

Kantimizda 7 masqit bar.

卡尼提米孜达亚提米其提吧尔。

23(quán)(cūn)(yǒu)(duō)(shǎo)(zōng)(jiào)(rén)(shì)

كەنتتە دىنىي زاتتىن قانچىسى بار؟

Kantta diniy zattin kanqisi bar?

卡尼塔迪尼扎提丁坎恰斯吧尔?

:(quán)(cūn)(yǒu)8(8)(míng)(zōng)(jiào)(rén)(shì)

كەنتىمىزدە سەككىز دىنني زات بار.

Kantimizda sakkiz dinni zat bar

卡尼提米孜达赛克孜迪尼扎提吧尔。

24(cūn)(lǐ)(zhòng)(diǎn)(guǎn)(kòng)(rén)(yuán)(yǒu)(jǐ)(míng)

كەنتتە نوقتىلىق باشقۇرۇلىدىغان كىشىدىن قانچىسى بار؟

Kantta noktilik baxkurlidigan kixidin kanqisi bar?

卡尼塔诺克提力克巴西库如力迪干克西丁坎恰斯吧尔?

:6(6)(míng)

ئالتىسى بار.

altisi bar.

阿里提斯吧尔。

(èr)访(fǎng)(mín)(qíng)(29(jù)

2.ئەل راينى بىلىش

Al rayini bilix

艾勒热依尼比里西

25(jiā)(lǐ)(yǒu)(rén)(ma)

ئۆيدە ئادەم بارمۇ؟

uyda adam barmu?

吾依达阿达木吧尔木?

:(yǒu)(rén)(qǐng)(jìn)(nín)(hǎo)?((dà)(jiā)(hǎo)!)

بار، كىرىڭ، ياخشىمۇ سىز؟ (كۆپچىلىك ياخشىمۇ سىلەر!)

Bar, kiring, yahximu siz? (kopqilik yahximu silar?)

吧尔,克仍,亚克西木斯孜?(阔普其力克亚克西木斯拉尔?)

26(wǒ)(shì)(zhù)(cūn)(gōng)(zuò)(zǔ)(de)(ān)(wéi)(mín)

مەن كەنتتە تۇرۇشلۇق خىزمەت گۇرۇپپىسىدىن ئەن ۋېيمىن.

Man kantta turuxluk hizmat guruppisidin An wei min.

卡尼塔图如西力克合孜买提古如皮斯丁安为民。

:(huān)(yíng)(qǐng)(zuò)

قارشى ئالىمىز، ئولتۇرۇڭ!

Karxi alimiz, olturung

喀日西阿里米则,吾里吐仍。

27(zhè)(shì)(gōng)(zuò)(zǔ)(de)(xiǎo)(wáng)

بۇ كىشى خىزمەت گۇرۇپپىسىدىن شياۋ ۋاڭ.

Bu kixi hizmat guruppisidin Xiao wang.

克西哈子买提古如皮斯丁小王。

:(nín)(hǎo)

ياخشىمۇ سىز!

Yahximu siz!

亚克西木斯孜!

28(nà)(shì)(gōng)(zuò)(zǔ)(de)(xiǎo)(liú)

ئۇ كىشى خىزمەت گۇرۇپپىسىدىكى شياۋ ليۇ.

U kixi hizmat guruppisidiki Xiao liu.

克西合孜买提古如皮斯迪克小刘。

(nín)(hǎo)

ياخشىمۇ سىز!

Yahximu siz!

亚克西木斯孜!

 

29(nín)(jiào)(shén)(me)(míng)(zì)

ئىسمىڭىز نېمە؟

isimingiz nima?

伊斯明依孜尼木?

(wǒ)(jiào)(ā)(bù)(dōu)(rè)(hé)(màn)(tā)(shì)(wǒ)(ài)(rén)(jiào)(pà)(tǎ)(mù)

مېنىڭ ئىسمىم ئابدۇراخمان، ئۇ مېنىڭ ئايالىم پاتەم.

Minig ismim Abdurahman, u minig ayalim Patam.

米宁伊斯米木阿布都热合曼,米宁阿亚力木帕塔姆。

30(hěn)(gāo)(xìng)(rèn)(shi)(nǐ)(men)

سىلەر بىلەن تونۇشقىنىمدىن ناھايىتى خۇشالمەن!

Silar bilan tonuxkinimdin nahayiti huxalman

斯拉尔比兰托努西克尼米丁纳哈衣提胡夏力曼!

:(wǒ)(men)(yě)(hěn)(gāo)(xìng)

بىزمۇ ناھايىتى خۇشال!

Bizmu nahayiti huxal!

比孜木纳哈衣提胡夏里!

31(qǐng)(zuò)(qǐng)(hē)(chá)

ئولتۇرۇڭ، چاي ئىچىڭ.

Olturung, qay iqing.

吾图仍,恰依情。

:(xiè)(xiè)

رەھمەت!

Rahmat.

热合买提。

32(nín)(jiā)(lǐ)(yǒu)(jǐ)(kǒu)(rén)

ئائىلىڭزدە قانچە ئادەم بار؟

Ailingizda kanqa adam bar?

阿厄玲孜达坎恰阿达木吧尔?

:(wǒ)(jiā)4(kǒu)(rén)(wǒ)(hé)(ài)(rén)(yǒu)1(gè)(ér)(zǐ)1(gè)(nǚ)(ér)

ئائىلەمدە تۆت ئادەم بار. مەن ۋە ئايالىم، بىر ئوغلۇم، بىر قىزىم بار.

Ailamda tut adam bar, man wa ayalim, bir oglum, bir kizim bar.

阿依拉木达吐提阿达木吧尔,曼阿亚力木,比尔吾古里木,比尔克孜姆吧尔。

33(hái)(zi)(shàng)(xué)(ma)

بالىلار مەكتەپتە ئوقۇمدۇ؟

Ballar maktapta okumdu?

巴力拉尔麦克太普达吾卡米度?

:(shì)(de)(ér)(zǐ)(zài)(xiǎo)(xué)(wǔ)(nián)(jí)(nǚ)(ér)(zài)(yòu)(ér)(yuán)

ئوقۇيدۇ، ئوغلۇم باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ 5-يىللىقىدا، قىزىم بالىلار يەسلىسىدە ئوقۇيدۇ.

Okuydu, oglum baxlanguq maktapning 5-yillikida, kizim balilar yaslisida okuydu.

吾库依都,吾古鲁木巴西兰故其麦克泰普宁拜什恩其依力克达,克孜木巴力拉尔叶斯力斯达吾克依都。

34(xiǎo)(péng)(yǒu)(nǐ)(hàn)(yǔ)(shuō)(dé)(bú)(cuò)(xǐ)(huan)(xué)(hàn)(yǔ)(ma)

شاكىچىك، خەنزۇ تىلىنى ياخشى سۆزلەيدىكەنسىز، خەنزۇ تىلى ئۆگىنىشكە قىزىقامسىز؟

xakiqik, hanzu tilini yahxi sozlaydikansiz, hanzu tili uginixka kizikamsiz?

沙克其克,汉族提里尼亚克西苏孜来迪坎斯孜,汉族提力吾格尼西卡克孜卡木斯孜?

:(xiè)(xiè)(wǒ)(fēi)(cháng)(xǐ)(huan)(xué)(xí)(hàn)(yǔ)

رەھمەت، مەن خەنزۇ تىلى ئۆگىنىشكە بەك ئامراق.

Rahmat, man hanzu tili uginixka bak amrak.

热合买提,曼汉族提力吾格尼西卡拜克克孜克曼。

35(yǒu)(shí)(jiān)(cháng)(dào)(cūn)(lǐ)(lái)(wǒ)(jiào)(nǐ)(hàn)(yǔ)(nǐ)(jiào)(wǒ)(wéi)(wú)(ěr)(yǔ)(kě)(yǐ)(ma)

ۋاقتىڭىز بولسا كەنتكە كىلىپ تۇرۇڭ، مەن سىزگە خەنزۇ تىلى ئۆگىتەي، سىز ماڭا ئۇيغۇر تىلى ئۆگىتىڭ، بولامدۇ؟

Waktingiz bolsa kanitka kilip turung, man sizga hanzutili ugitay, siz manga uygur tili ugitingbolamdu?

瓦克听厄孜布里萨卡尼提卡克力普图仍,曼斯孜噶汉族提力吾格太斯孜慢噶吾依格尔提力吾格挺波拉木度。

:(nà)(wǒ)(zhēn)(gāo)(xìng)(xiè)(xiè)(nín)

بەك ياخشى بولدى ، رەھمەت سىزگە.

bak yahxi boldi, rahmat sizga.

拜克亚克西波力迪,热合买提斯孜噶。

36(nǐ)(fù)(mǔ)(qīn)(zài)(nǎ)(er)

ئاتا-ئانىڭز قەيەردە؟

ata-aningiz kayarda?

阿塔-阿宁厄孜亚尔达?

:(wǒ)(fù)(mǔ)(qīn)(yǔ)(wǒ)(dì)(dì)(zhù)(zài)(yì)(qǐ)

ئاتا-ئانام ئۇكام بىلەن بىرگە تۇرىدۇ.

ata-anam ukam  bilan birga turidu.

阿塔-阿纳木吾卡木比兰比日噶图日杜。

37(nín)(jiā)(shōu)(chéng)(hǎo)(ma)(qù)(nián)(shōu)(rù)(duō)(shǎo)(qián)

ئائىلىڭىزنىڭ كىرىمى ياخىشمۇ؟ بۇلتۇر قانچىلىك كىرىم قىلدىڭلار؟

Ailingiznig kirimi yahximu? bultur kanqilik kirim kildinglar?

阿依玲依孜宁克日米亚克西木?不力吐尓坎恰力克克日米克里丁拉尔?

:(hái)(hǎo)(qù)(nián)(quán)(jiā)(shōu)(rù)3(wàn)(duō)(yuán)

ياخشى، بۇلتۇر 30 مىڭ يۈەندىن كۆپرەك كىرىم قىلدۇق.

Yahxi,bultur  30 ming yuan din koprak kirim kilduk.

亚克西,不力吐尓吾提孜明元丁阔皮热克克日米克里杜克。

38(nín)(jiā)(yǒu)(duō)(shǎo)(shēng)(chù)

ئائىلىڭىزدە قانچلىك چارۋا مال بار؟

Ailingizda kanqilik qarwa mal bar?

阿厄玲孜达坎恰力克恰尔瓦马力吧尔?

:(wǒ)(jiā)(yǒu)2(2)(tóu)(niú)1(10)0(zhī)(yáng)

ئائىلەمدە 2 تۇياق كالا، 10 تۇياق قوي بار.

Ailamda 2 tuyak kala, 10 tuyak koy bar.

阿依兰达依克吐亚克卡拉,吾尼吐亚克阔依吧尔。

39(nín)(jiā)(zhù)(de)(shì)(fù)(mín)(ān)(jū)(fáng)

ئۆيۈڭلەر ئەمىن ئۆي مۇ؟

uyunglar amin uymu?

吾英拉尔阿敏吾依木?

:(shì)(de)(qù)(nián)(gài)(de)8(85)5(píng)(fāng)(mǐ)

شۇنداق، بۇلتۇر سالغان، 85 كوۋادىرات مېتىر.

Xundak, bultur salgan, 85 kowadirat mitir.

逊达克,不力吐尓萨力干,萨克山拜什库瓦迪热提米提尔。

40(nín)(jiā)(yǒu)(jǐ)(mǔ)(gēng)(dì)

نەچچە مو تېرىلغۇ يېرىڭىز بار؟

Naqqa mo terilgu yeringiz bar?

乃恰莫特日力古叶仍厄孜吧尔?

:(wǒ)(jiā)(yǒu)10(mǔ)(dì)

10 مو يېرىم بار.

10 mo yerim bar.

吾尼叶日米吧尔。

41(dōu)(shì)30(nián)(chéng)(bāo)(de)(ma)

ھەممىسى 30 يىللىق ھۆددىگە ئالغان يەر مۇ؟

Hammisi 30 yillik oddiga algan yarmu?

哈木斯吾提孜依力勒克噢迪嘎阿力干亚尔木?

(bù)(qí)(zhōng)(yǒu)3(3)(mǔ)(dì)(shì)(zì)(kāi)(dì)

ياق، بۇنىڭ ئىچىدە ئۈچ مونى ئۆزۈم ئاچقان.

Yak, buning iqida uq moni ozum aqkan.

亚克,布宁依其达吾其莫尼吾自木 阿其干。

42(nín)(jiā)(dì)(lǐ)(dōu)(zhǒng)(shén)(me)(zhuāng)(jia)

يېرىڭىزگە قايسى زىرائەتلەرنى تېرىدىڭىز؟

Yerigizga kaysi ziraatlarni teridingiz?

叶仍厄孜噶卡依斯孜热艾提拉尔尼特日丁厄孜?

:(zhǒng)(de)(xiǎo)(mài)(yù)(mǐ)(mián)(huā)(shuǐ)(dào)西(xī)(guā)(tián)(guā))。

بۇغداي ( كۆممەقوناق، كىۋەز، شال، تاۋۇز، قوغۇن) تېرىدىم.

Bugdaykonak, kiwaz, xal, tawuz, kogunteridim.

布格达依(阔纳克,克外孜,夏力,塔吾孜,阔棍)特日迪木。

43(yuàn)(zǐ)(zhǒng)(nà)(xiē)(guǒ)(shù)

ھويلىڭزغا قايسى خىل مېۋىلىك دەرەخلەرنى تىكتىڭىز؟

Hoylingizga kaysi hil miwilik darahlarni tiktingiz?

霍玲厄孜噶卡依斯合力米伟力克达热合拉尔尼提克听厄孜?

:(yǒu)(pú)(táo)(píng)(guǒ)(xìng)(shù)(xiāng)(lí)

ئۈزۈم، ئالما، ئۆرۈك، نەشپۈت تىكتىم.

Uzum, alma, uruk, naxput tiktim.

吾孜木,阿勒玛,吾日克,乃西普提提克提木。

44(nín)(jiā)(lǐ)(yǒu)(hé)(zhǒng)(nóng)(jī)(jù)

ئائىلىڭىزدە دېھقانچلىق ماشىنىسىدىن قايسىلار بار؟

Ailingizda dihkanqilik maxinisidin kaysilar bar?

阿依里孜达地坎其力克马西纳斯丁卡依斯拉尔吧尔?

:(tuō)(lā)(jī)(bō)(zhǒng)(jī)(xiǎo)(sì)(lún)(hái)(yǒu)(diàn)(dòng)(sān)(lún)(chē)

تراكتۇر، سىيالكا، ئۈچ چاقلىق توكلۇق موتسىكىلىت بار.

Tiraktur, siyalka, uq qaklik tokluk motskilit  bar.

提热克吐尔,斯亚里卡,玉其恰克力克托库鲁克摩托吧尔。

45(nín)(jiā)(lǐ)(tōng)(zì)(lái)(shuǐ)(ma)

ئائىلىڭىزدە تۇرۇبا سۇيى بارمۇ؟

Ailingizda turuba suyi barmu?

阿厄玲孜达图如吧苏依吧尔木?

:(hái)(méi)(yǒu)

ھازىرچە يوق.

Haizrqa yok.

哈孜尔恰尤克。

46(jiā)(lǐ)(yǒu)(shén)(me)(diàn)(qì)

ئائىلىڭزدە ئېلېكتر سايمانلىرىدىن قايسىلار بار؟

Ailingizda eliktir saymanliridin kaysilar bar?

阿厄玲孜达额里克提尔萨伊曼力日丁卡依斯拉尔吧尔?

:(yǒu)(diàn)(shì)(jī)(bīng)(xiāng)(xǐ)(yī)(jī)

تېلىۋېزور، توڭلاتقۇ، كىر ئالغۇ بار.

Tiliwizur, tonglatku, kiralgu bar.

特力维祖尔,同拉提库,克日阿力古吧尔。

47(nín)(jiā)(shēng)(huó)(yǒu)(shén)(me)(kùn)(nan)(ma)

ئائىلىڭىزدە قانداق قىيىنچىلىقىڭىز بار؟

Ailingizda kandak kiyinqilikingiz  bar?

阿厄玲孜达坎达克克因其力克厄孜吧尔?

:(méi)(yǒu).

يوق.

Yok.

尤克。

48(nín)(yǒu)(shén)(me)(shì)(xū)(yào)(bāng)(zhù)(de)(qǐng)(zhǎo)(wǒ)(men)(wǒ)(men)(jiāng)(jié)(chéng)(péng)(yǒu)

ياردەم بېرشكە تېگىشلىك ئىشىڭىز بولسا، بىزنى ئىزدەڭ، بىز دوست بولۇپ قالايلى.

Yardam birixka tigixlik ixingiz bolsa, bizni izdang, biz dos bop kalayli.

亚尔达木比日西卡提格西力克依星厄孜波力萨,比孜尼依孜当,比孜多斯提波鲁普卡拉依力。

:(hǎo)(de)

بولىدۇ.

Bolidu.

波力杜。

49(wǒ)(gěi)(nǐ)(men)(zhào)(yī)(zhāng)(quán)(jiā)(fú)(kě)(yǐ)(ma)

مەن ھەممىڭلارنى رەسىمگە تارتىپ قوياي، بولامدۇ؟

Man hamminglarni rasimga tartip koyay ,bolamdu?

艾明拉日尼热斯木噶塔尔提普阔亚依,波拉木杜?

:(tài)(hǎo)(le)(xiè)(xiè)(nǐ)(men)

ناھايىتى ياخشى بولدى، رەھمەت سىلەرگە.

Nahayiti yahxi boldi, rahmat silarga.

纳哈依提亚克西波力地,热合买提斯拉尔噶。

50(wǒ)(men)(zhù)(zài)(cūn)(wěi)(huì)(lǐ)(zhè)(shì)(wǒ)(diàn)(huà)(háo)(mǎ)(qǐng)(gěi)(wǒ)(dǎ)(diàn)(huà)

بىز كەنت ئاھالىلەر كومتېتىدا تۇرىمىز، بۇ مېنىڭ تېلېفۇن نومۇرۇم، ماڭغا تېلېفۇن بېرىڭ.

Biz kant ahalilar komititida turimiz, bu minig telfun nomurum, mangga telfun biring.

比孜卡尼提阿哈力拉尔阔米提提达图热米孜,米宁特力甫尼诺木如米,芒噶特力甫尼比仍。

:(hǎo)(wǒ)(men)(zǒu)(le)(zài)(jiàn)

بولىدۇ، بىز قايتتۇق، خوش.

Bolidu, biz kayittuk, hox.

波力杜,比孜卡依提图克,霍西。

51(nǐ)(shì)(zhǔ)(má)(qīng)(zhēn)(sì)(hā)(tí)(fǔ)(ma)

سىز جۈمە مەسچىتنىڭ خاتىپىمۇ؟

Siz juma masqitning hatipimu?

斯孜居玛米其提宁 哈提皮木?

(shì)(de)(wǒ)(shì)(běn)(cūn)(zhǔ)(má)(qīng)(zhēn)(sì)(hā)(tí)(fǔ),(jiào)(ài)(lǐ)

شۇنداق، مەن كەنت جۈمە مەسچىتنىڭ خاتىپى، ئىسمىم ئېلى.

Xundak, man kant juma masqitning hatipi, ismim Ali.

许尼大合,曼卡尼提居玛米其提宁

哈提皮,依斯米木艾力。

52(yì)(bān)(lái)(zhǔ)(má)(qīng)(zhēn)(sì)(zuò)(lǐ)(bài)(yǒu)(duō)(shǎo)(rén)

ئادەتتە، جۈمە مەسچىتىدە ناماز ئوقۇيدىغانلار قانچىلىك؟

Adattajuma masqitida namaz okuydiganlar kanqilik?

阿达特,居玛米其提达纳玛孜哦库依地干拉坎其力克?

1(100)00(rén)(zuǒ)(yòu)

100 ئادەم ئەتراپىدا.

100 adam atrapida.

玉孜 阿达木阿提热皮达.

53(zhāi)(yuè)(mǎ)(shàng)(kāi)(shǐ)(le)(cóng)(míng)(tiān)(kāi)(shǐ)(zuò)(tǎ)(lā)(wú)(ma)

رامزان ئېيى باشلىناي دەپ قالدى، ئەتىدىن باشلاپ تاراۋا ئوقۇلامدۇ؟

Ramizan eyi baxlinay dap kaldi, atidin baxlapTarawaokulamdu?

热米赞额依巴西尼拉依 大普卡力迪,艾提丁巴西拉普塔热瓦哦库拉米都?

(shì)(de)(míng)(tiān)(kāi)(shǐ)(fēng)(zhāi)(měi)(tiān)(wǎn)(shang)9(shí)(zhì)10(shí)(zuò)(tǎ)(lā)(wú)

شۇنداق، ئەتىدىن باشلاپ رامزان، ھەركۈنى كەچتە سائەت 9دىن 10 غىچە تاراۋا ئوقۇلىدۇ.

Xundak, atidin baxlap ramizan, harkuni kaqta saat 9din 10 giqaTarawaokulidu.

许尼大合艾提丁巴西拉普热米扎尼,哈尓库尼卡其特萨额提托克孜丁吾尼合恰塔热瓦吾库力度。

三、接待来访群众(7句)

3. ھال-ئەھۋال ئېيتىپ كەلگەن ئاممىنى كۈتۈۋېلىش

Hal- ahwal eytip kalgan ammini kutiwilix

哈力阿合瓦勒额依提普卡力干 阿米尼库提维力西。

54(wǒ)(lái)(zhǎo)(nín)(yǒu)(diǎn)(shì)

مەن سىزنى بىر ئىش بىلەن ئىزدەپ كەلگەن ئىدىم.

Man sizni bir ix bilan izdap kalgan idim.

斯孜尼比尓依西比兰额孜大普卡力干厄迪米。

:(lái)(qǐng)(zuò)

كېلىڭ، ئولتۇرۇڭ.

Kilingolturung.

克玲,哦路吐仍

55(nín)(cóng)(nǎ)(li)(lái)(de)(zěn)(me)(chēng)(hu)(nín)

سىز قەيەردىن كەلدىڭىز، ئىسمىڭىز نېمە؟

Siz kayardin kaldigiz, ismigiz nima ?

斯孜卡亚热地尼卡力丁厄孜,依斯明厄孜 尼么?

(wǒ)(shì)(sū)(lǔ)(kè)(cūn)2(xiǎo)(duì)(de)(míng)(jiào)(ā)(lǐ)(mù)(jiāng)

مەن سۆلۈك كەنت 2- گۇرۇپپىدىن، ئىسمىم ئالىمجان.

Man soluk kant 2-guruppadin, ismim Alimjan.

 苏力克卡尼提依克恩其古如皮丁,依斯米木阿力木江。

56(nín)(zěn)(me)(lā)(yǒu)(shén)(me)(shì)

نېمە ئىشىڭىز بار ئىدى؟

Nima ixingiz bar idi?

尼么依星厄孜吧尓依地?

:(wǒ)(jiā)(mén)(kǒu)(de)(gōng)(lù)(bèi)(hóng)(shuǐ)(chōng)(huài)(le)(chē)(liàng)(guò)(bu)(qù)(le)

ئۆيۈمنىڭ ئالدىدىكى يولنى كەلكۈن بۇزۇۋىتىپ ماشىنىلار ئۆتەلمەيۋاتىدۇ.

uyumning aldidiki yolni kalkun buzubitip maxinalar otalmaywatidu.

吾依米宁阿力地克尤力尼卡力昆布孜维提普玛西尼拉尓吾塔力麦瓦特度。

57(bù)(zháo)(jí)(wǒ)(men)(bāng)(nín)(zhǎo)(rén)(xiū)(lǐ)

ئالدىرىماڭ ، بىز ئادەم تېپىپ ئوڭشىتىپ بېرەيلى.

阿力迪热芒,比孜阿达木特皮普吾摁西提普比热依勒。

58(wǒ)爱人(àirén)身体(shēntǐ)(yǒu)严重(yánzhòng)残疾(cánjí)家里(jiālǐ)生活(shēnghuó)困难(kùnnan)希望(xīwàng)工作组(gōngzuòzǔ)(néng)(gěi)(wǒ)解决(jiějué)(yī)(tào)(fù)(mín)(ān)(jū)(fáng)

ئايالىم ئېغىر مېيىپ، ئائىلە قىيىنچىلىقىمىز ئېغىر، خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ ماڭغا بىر يۈرۈش ئەمىن ئۆي ھەل قىلىپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

ayalim egir miyip, aila keyinqilikimiz egir, hizmat guruppsinig mangga bir yurux amin uy hal kilip berixini umut kiliman.

阿亚力木额合尓米依皮  阿依拉 克依

尼其力克米孜额合尓,合孜买提古如皮斯

芒嘎 比尓玉如西阿敏 吾依哈力

克力普比尓西尼吾木提克力曼。

:(rú)(guǒ)(fú)(hé)(tiáo)(jiàn)(wǒ)(men)(huì)(yǔ)(cūn)(lǐng)(dǎo)(yì)(qǐ)(wéi)(nǐ)(xiǎng)(bàn)(fǎ)

ئەگەر شەرتكە ئۇيغۇن كەلسە، بىز كەنت رەھبەرلىرى بىلەن بىرلىكتە ئامال قىلىپ بېرەيلى.

Agar xartka uygun kalsa,biz kant rahbarliri bilan birlikta amal kilip berayli.

阿各尓沙热提嘎吾依昏卡力萨比孜 卡尼提热艾合巴尔勒日比兰比尔力克塔阿玛力合力普比尔艾勒。

59我们(wǒmen)(jiā)(dì)(shǎo)劳动力(láodònglì)(shǎo)生活(shēnghuó)困难(kùnnan)希望(xīwàng)工作组(gōngzuòzǔ)能为(néngwéi)(wǒ)父母(fùmǔ)解决(jiějué)(dī)(bǎo)问题(wèntí)

ئائىلىمىزنىڭ يېرى ئاز، ئەمگەك كۈچى ئاز، تۇرمۇشىمىز  قىيىن،خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ ئاتا-ئانامغا تۆۋەن تۇرمۇش كاپالىتى ھەل قىلىپ بېرشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

ailimizning yeri az, amgak kuqi az, turmiximiz keyin, hizmat guruppisining ata-anamga towan turmux kapaliti hal kilip berxini umut kiliman.

阿厄勒米孜宁耶日阿孜,阿米各克库其

阿孜,吐热木西米孜克因。合孜买提

古如皮斯宁阿塔阿纳米噶 托万吐尓木

西卡帕力提阿力克力普比日西尼吾木

克力曼。

:(hǎo)知道(zhīdào)(le)我们(wǒmen)(huì)(gēn)村委会(cūnwěihuì)领导(lǐngdǎo)一起(yìqǐ)商量(shāngliáng)如果(rúguǒ)符合(fúhé)政策(zhèngcè)标准(biāozhǔn)他们(tāmen)(huì)认真(rènzhēn)考虑(kǎolǜ)

بولىدۇ،  بىز كەنت ئاھالىلەر كومېتىتى رەھبەرلىرى بىلەن مەسلىھەتلىشىپ كۆرەيلى، ئەگەر سىياسەت ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن كەلسە،ئۇلار چوقۇم ئەستايىدىل ئويلىشىدۇ.

Bolidu, biz kant ahalilar komtiti rahbarliri bilan maslihatlixip korayli, agar siyasat olqimiga uygun kalsa,ular qokum astayidil oylixidu.

 波力都,比力都克,比孜卡尼提阿哈力拉尓 阔米提特热艾合巴尔勒日比兰 玛斯哈提力西普阔热艾勒。艾格尓斯亚萨提克吾力下米格吾依昏卡丽萨,吾拉尔区库木阿斯塔依得力吾依力西都。

60欢迎(huānyíng)(nǐ)(dào)工作组(gōngzuòzǔ)(lái)反映(fǎnyìng)情况(qíngkuàng)中午(zhōngwǔ)(hé)我们(wǒmen)一起(yìqǐ)吃饭(chīfàn)(ba)(nín)(chī)米饭(mǐfàn)还是(háishì)拉面(lāmiàn)

خىزمەت گۇرۇپپىسىغا ئەھۋال ئىنكاس قىلغىنىڭىزنى قارشى ئالىمىز، چۈشتە بىز بىلەن بىرگە غىزالىنىڭ، سىز گاڭپەن يەمسىز ياكى لەغمەنمۇ؟.

Hizmat guruppisiga ahwal inkas kilip kalginingizni karxi alimiz, quxta biz bilan birga gizalining, siz gangpan yamisiz yaki, lagman mu?

合孜买提古如皮斯哈阿合瓦力嗯卡斯克力普卡力各宁厄孜尼卡热西 阿力米孜,区西特比孜比兰比日格合扎力宁,斯孜干判依米斯孜亚克依拉合曼 木?

:(xiè)(xiè)(qǐng)(gěi)(wǒ)(yī)(pán)(lā)(miàn)

رەھمەت، مەن لەغمەن يەي.

Rahmat, man lagman yay.

 热合买提, 拉合曼 亚依。

四、农业生产(14句)

4. يىزا ئىگىلىك، ئىشلەپچىقىرىش

Yiza igilikixlapqikirix

耶扎额各力克依西拉普其克热西。

61(xiàn)(zài)(zhèng)(shì)(chūn)(bō)(jì)(jié)(wǒ)(men)(wán)(chéng)(le)(xiǎo)(mài)(bōzhǒng)(rèn)(wu)

ھازىر دەل ئەتيازلىق تېرىقچىلىق مەزگىلى، بىز بۇغداي تېرىش ۋەزىپىسىنى ئورۇنداپ بولدۇق.

Hazir dal atiyazlik terikqilik mazgili, biz bugday terix wazipisini orundap bolduk.

 阿孜尓 大力 阿提亚孜力克特日克其力克玛孜格力,比孜布合达依特日西瓦孜依皮斯尼吾热尼大普波力都克。

62(běn)(cūn)(zhǔ)(yào)(zhòng)(zhí)(nǎ)(xiē)(liáng)(shi)(zuò)(wù)

بۇ كەنتتە ئاساسلىق قايسى خىل ئاشلىق زىرائەتلىرى تېرىلىدۇ؟

Bu kantta asalik kaysi hil axlik ziratliri tirilidu?

 卡尼提达阿萨斯力克卡依斯合力阿西力克孜热阿提勒热提日力都?

(wǒ)(men)(zhòng)(zhí)(xiǎo)(mài)(yù)(mǐ)(shuǐ)(dào)(gāo)(liáng)(děng)(liáng)(shi)(zuò)(wù)

بىز ئاساسلىقى، بۇغداي،كۆممە قوناق، شال ،ئاق قوناق قاتارلىق ئاشلىق زىرائەتلىرىنى تېرىيمىز.

Biz asalik bugday, komma konak, xal ,ak konak katarlik axlik ziratlirini teriymiz.

 比孜 阿萨斯力克布合大依、库木玛库纳克、夏勒、阿克库娜克卡塔热勒克 阿西勒克孜热阿提勒热尼特日依米孜。

63(jīn)(nián)(qì)(hòu)(zěn)(yàng)

بۇ يىل ھاۋا كىلىماتى قانداق؟

Bu yil awa kilimati kandah

 布依力阿瓦克力玛特卡尼大合?

(jīn)(nián)(tiān)(qì)(hěn)(hǎo)(shā)(chén)(tiān)(shù)(míng)(xiǎn)(jiǎn)(shǎo)

بۇ يىل ھاۋا كىلىماتى ناھايىتى ياخشى ،قۇم- بۇرانلىق ھاۋا-رايى كۆرۈنەرلىك ئازايدى .

Bu yil awa kilmati nahayiti yahxi,kum- buranlik awarayi kornarlik azaydi.

 布依力阿瓦克力玛特纳哈依提   亚合西,库木-布染力克阿瓦热依阔热纳尓力克阿扎依得。

64(xiǎo)(mài)(zhǎng)(shì)(zěn)(yàng)

بۇغداينىڭ ئۆسۈشى قانداق؟

Buhdaynig osuxi kandah?

布合大依宁吾苏西坎达合?

 

(zhǎng)(shì)(hěn)(hǎo)(jīn)(nián)(xià)(liáng)(kě)(wàng)(fēng)(shōu)

ناھايىتى ياخشى ،بۇ يىللىق يازلىق ئاشلىقتىن مول-ھۇسۇل ئېلىشتىن ئۈمىد بار.

Nahayiti yahxi ,bu yillik yazlik axlihtin mol–hosul elixtin umut bar.

 纳哈依提亚合西,布依勒克亚孜力克阿西力克听莫力获苏力额力西特尼吾木提吧尓。

65(qí)(tā)(nóng)(zuò)(wù)(ne)

باشقا دېھقانچىلىق زىرائەتلىرىچۇ ؟

Baxka ziratlarqu?

 巴西卡 孜热阿提勒热出?

(wǒ)(men)(wán)(chéng)(le)(yù)(mǐ)(mián)(huā)(bō)(zhǒng)(rèn)(wu)(zhǎng)(shì)(hěn)(hǎo)

بىز كۆممە قۇناق،كېۋەز تېرىش ۋەزىپىسىنى ئورۇنلاپ بولدۇق،ئۇلارنىڭ ئۆسۈشىمۇ ناھايىتى ياخشى .

Biz komma kunak,kiwaz tirix wazipisini  orunlap bolduk,olarneng osuximu nahayiti yahxi .

比孜库木玛库纳克、克瓦孜提热西瓦孜依皮斯尼哦如尼拉普波力都克,吾拉热宁哦斯西木 纳依提亚合西。

66(wǒ)(men)(cūn)(de)(xiǎo)(mài)(shì)(bu)(shì)(yào)(jiāo)(shuǐ)(le)

كەنتىمىزدىكى بۇغدايلار سوغۇرۇلدىمۇ ؟

Kantimizdiki bugdaylar sogurildimu ?

 卡尼提米孜地克波合大依拉尔索胡热力迪木?

:(cóng)(jīn)(tiān)(wǎn)(shang)(kāi)(shǐ)(jiāo)(shuǐ)

بۇگۈن كەچتىن باشلاپ سۇغرىمىز .

bugun kaqtin baxlap sogurumiz .

布棍卡其听巴西拉普索胡热米孜。

67(zhè)(cì)(shuǐ)(liàng)(rú)(hé)

بۇ قېتىمقى سۇ كۆپمۇ؟

Bu ketimki su kopmu

 克提米克阔普么?

:(shuǐ)(liàng)(méi)(yǒu)(wèn)(tí)(wǒ)(men)(yǐ)(pài)(cūn)(gàn)(bù)(lián)(yè)(zài)(zhá)(kǒu)(zhí)(bān)

سۇ كۆپ،بىز كەنت كادىرلىرنى سۇ قويۇش ئېغىزىدا كىچە –كۈندۈز دۈجۈرنى تۇرۇشقا ئورۇنلاشتۇردۇق.

Su kop,biz kanit kadirlirini su koyux igizida kiqa-kunduz dujurni turuxka orunlaxturduk.

   阔普。比孜卡尼提卡地尓力日尼  获依西依克孜达都居热尼吐如西卡 噢如尼拉西吐尓都克。

68(qǐng)(ān)(pái)(hǎo)(nóng)(mín)(yòng)(shuǐ)(shùn)(xù)(bǎo)(zhèng)(nóng)(mín)(mǎn)(yì)

دېھقانلارنىڭ سۇ تۇتۇش نۆۋىتىنى ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇڭلار،دېھقانلار چۇقۇم رازى بولسۇن.

Dihkanlarning su tutux nowatini yahxi orunlaxturunglar,dihkanlar qukum razi bolsun.

 地坎拉尓宁吐吐西 努瓦提尼亚合西哦如尼拉西吐仍拉,地坎拉尓出胡木 热孜波力孙。

:(hǎo)(de)(qǐng)(nín)(fàng)(xīn)

ماقۇل ، خاتىرجەم بولۇڭ.

Makul hatirjam bolung.

 玛库力,哈提热张波玲。

69(zhè)(jǐ)(tiān)(shì)(bu)(shì)(kāi)(shǐ)(shōu)(shuǐ)(fèi)(le)

بۇ بىر قانچە كۈندىن بىرى سۇ ھەققى يېغىشنى باشلىدىڭلارمۇ ؟

Bu bir kanqa kundin biri su akkini yihixni baxlidinglarmu ?

 比尓坎恰 昆丁比热阿克尼依合西尼巴西力登拉木?

:(shì)(de)(shàng)(jí)(yāo)(qiú)1(10)0(rì)(qián)(jiāo)(qīng)(yǒu)(yī)(zhōu)(shí)(jiān)(shōu)(shuǐ)(fèi)

شۇنداق ،يۇقىرىدىن 10-چىسىلادىن بۇرۇن تاپشۇرۇپ بولۇشنى ئورۇنلاشتۇردى ،يەنە بىر ھەپتە ۋاقىت بار.

Xundah,yokirdin oninqi qisiladin burun tapxurup boluxni orunlaxturdi.yana bir hapta wakit bar .

逊大克,玉克日丁吾嫩其其斯拉丁布仁塔普书如普波力西尼 哦如尼拉西图尓地,亚纳比尓哈皮特瓦克提吧尓。

70(yǒu)(mei)(yǒu)(jiāo)(bù)(qǐ)(shuǐ)(fèi)(de)(jiā)(tíng)

سۇ ھەققىنى تاپشۇرالمايدىغان ئائىلىلەر بارمۇ ؟

Su akkini tapxura almaydihan ayililar barmu ?

  哈克尼塔普书热阿力麦迪干 阿依拉拉尔吧尔木?

:(dū)(huì)(jiāo)(de)(rú)(tè)(kùn)(jiā)(tíng)(wǒ)(men)(huì)(zhào)(gù)(de)

ھەممىسى تاپشۇرالايدۇ ،ئەگەر ئالاھىدە قىينچىلىقى بار ئائىلىلەر بولسا، بىز ئېتبار قىلىمىز.

Hammisi tapxuralaydu,agar alahide kiyinqiliki bar aillar bolsa, biz itibar kilimiz .

 哈米斯塔皮书热艾来都。 艾格尓 阿拉依达克依尼其力克 吧尓阿依勒拉尔波力萨 比孜艾提吧尔克力米孜。

71(nǐ)(men)(měi)(nián)(dōu)(gǎo)(nóng)(tián)(shuǐ)(lì)(jiàn)(shè)(ma)

سىلەر ھەر يىلى دېھقانچىلىق ،سۇ ئىنشائاتى قۇرلۇشى قىلامسىلەر ؟

Silar har yili dihanqilik ,su inxaati kurluxi kilamsilar?

 斯勒尓哈尓 依力地坎其勒克,沙阿提库如力西 克来木斯拉尔?

:(jīn)(nián)(xiū)(le)5(gōng)(lǐ)(fáng)(shèn)(qú)

بۇ يىل بەش كىلومېتىر سۇ سىڭمەس ئۆستەڭ ياسىدۇق

Bu yil bax kilomitir su sigmas ostag yasiduh.

 布依力拜西克罗米特尓僧玛斯哦斯唐亚斯都克。

72(nǐ)(men)(xù)(mù)(yè)(shēng)(chǎn)(zěn)(me)(yàng)

سىلەرنىڭ چارۋىچىلىق ئىشلەپچىقىرىش ئەھۋالىڭلار قانداقراق؟

Silarning qarwiqilik ixlapqikirix ahwalinglar kandarah?

斯拉尓宁 叉尓瓦其力克依西拉普其克日西阿合瓦玲拉 卡尼大热合?

:今年(jīnnián)畜牧业(xùmùyè)有了(yǒule)很大(hěndà)发展(fāzhǎn)成立(chénglì)(le)养殖(yǎngzhí)合作社(hézuòshè)养殖业(yǎngzhíyè)(yǐ)(niú)(yáng)为主(wéizhǔ)

بۇ يىل چارۋىچىلىقتا ناھايىتى زور ئىلگىرلەش بولدى ،باقمىچىلىق ھەمكارلىق كوپراتىپى قۇرۇپ چىقتۇق،باقمىچىلىقتا ئاساسلىقى كالا،قوينى ئاساس قىلىمىز.

Bu yil qarwiqilihta nahayiti zor ilgirlax boldi ,bahmiqilik,amkarlih kopratipi kurup qihtuk.bahmiqilihta asasliki kala,koyni asas kilimiz.

布依勒叉尓瓦其立刻塔纳哈依提佐尓依力各尓拉西拉尔波力迪,巴合米其力克,哈米卡尓力克阔皮热阿提皮尼库如普其克吐克。巴合米其力克塔阿萨斯力克卡拉,阔依尼 阿萨斯 克力米孜。

73(nǐ)(men)(yuán)(yì)(chǎng)(zhǒng)(shén)(me)(shuǐ)(guǒ)?

سىلەرنىڭ باغۋەنچىلىك مەيدانىڭلاردا قايسى خىل مېۋىلەر تېرىلدى؟

Silarning bahwanqilik maydaniglarda kaysi hil miwilar terilidi ?

 斯拉尓宁巴合万其丽克玛依大宁拉大依斯 合力 米维拉尓 特日力度?

:我们(wǒmen)园艺(yuányì)(chǎng)(yǒu)苹果(píngguǒ)核桃(hétao)桃子(táozi)葡萄(pútáo)梨子(lízǐ)石榴(shíliu)无花果(wúhuāguǒ)杏子(xìngzǐ)(děng)水果(shuǐguǒ)

باغۋەنچىلىك مەيدانىمىزدا ئالما،ياڭاق،شاپتۇل،ئۈزۈم،نەشپۈت،ئانار،ئەنجۈر،ئۆرۈك،قاتارلىق مېۋىلەر بار .

bahwanqilik maydanimizdaalma,yangak,xaptul,uzum,naxput,anar,anjur,uruk katarlik miwilar bar .

 巴合万其力克 玛依大尼米孜大 阿力玛,养阿克,沙普吐力,玉组木,阿纳尓,安居尓,吾热克卡塔日力克米维拉尓吧尓。

74(wǒ)(men)(hái)(yòng)(wēn)(shì)(zāi)(péi)(huáng)(guā)(là)(jiāo)西(xī)(hóng)(shì)(qié)(zi)(děng)(shū)(cài)

بىز يەنە پارنىكتا تەرخەمەك ،قىزىل مۇچ،پەمىدۇر،پىدىگەن قاتارلىق سەي-كۆكتاتلارنى تېرىدۇق

Biz yana parnikta tarhamak,kizilmuq,pamidur ,pidigan katarlik say- koktatlarni teriduk.

 比孜  亚纳 帕热尼克塔 塔尓哈么克,克孜力木其,皮迪干,卡塔热丽克萨依-扩克塔提拉尓尼特日尓都克。

:(míng)(tiān)(quán)(cūn)(kāi)(zhǎn)(zhí)(shù)(zào)(lín)(huó)(dòng)

ئەتە كەنت بويىچە كۆچەت تىكىش پائالىيىتى ئېلىپ بېرىلىدۇ .

Ata kant boyiqa koqat tikix paaliyiti elip berilidu .

阿塔卡尼提波依恰阔叉提提克西  帕阿力提额力普别日力度。

五、扶贫帮扶(3句)

-5نامراتلارغا يار –يۆلەك بولۇش

Namratlarha yar yulak bolux

 纳木日阿提拉哈  亚尓玉拉克波路西

75艾克拜尔(àikèbàiěr)书记(shūjì)我们(wǒmen)(cūn)(yǒu)多少(duōshǎo)贫困(pínkùn)家庭(jiātíng)

ئەكبەر سېكىرتار ،كەنتىمىزدە قانچىلىك نامرات ئائىلە  بار؟

Akibar sekirtar ,kantimizda kanqilik namrat aila bar?

艾克巴尓 斯克热塔尓卡尼特米孜达卡尼奇勒克纳木日阿提阿厄拉吧尓?

 

:我们(wǒmen)(cūn)(yǒu)20(hù)贫困(pínkùn)家庭(jiātíng)其中(qízhōng)特困(tèkùn)家庭(jiātíng)5(hù)五保(wǔbǎohù)3(jiā)

كەنتىمىزدە 20 نامرات ئائىلە بار ،بۇنىڭ ئىچىدە ئالاھىدە قىيىنچىلىقى بار ئائىلىدىن  بەشى، بەشتە كاپالەت ئائىلدىن ئۈچى بار.

kantimizda 20 namrat aela  bar ,bunig iqida alahide kiyinqiliki bar aeladin baxi , baxte kapalat aelidin uqi bar .

卡尼特米孜达依格尓玛纳木日阿提 阿厄拉吧尓 布宁额其大阿拉合大  克依尼其力克吧尓 阿厄拉丁拜什  拜什特卡帕来提 阿厄拉丁玉其吧尔。

76艾克拜尔(àikèbàiěr)书记(shūjì)(qǐng)(bǎ)贫困(pínkùn)家庭(jiātíng)名单(míngdān)提供(tígōng)(gěi)我们(wǒmen)工作组(gōngzuòzǔ)(de)同志(tóngzhì)(yī)(rén)帮扶(bāngfú)(sān)(hù)

ئەكبەر سېكىرتار ،نامرات ئائىلىلەرنىڭ تىزىملىكىنى بىزگە بىرىڭ،خىزمەت گورۇپپىسىدىكى ھەر بىر يولداش ئۈچتىن ئائىلىگە ياردەم بېرىدۇ .

Akbar sekritar ,namrat aelilarnig tizimlikini bizga biring . hizmat guruppisidiki har bir yoldax uqtin aeliga yardam biridu .

 艾克巴尓色克热塔尓 纳木日阿提阿厄拉尓宁提孜米力克尼比孜嘎  比仍  合孜玛提古如皮斯地克合尓比尓尤力达西玉其特尼 阿厄拉嘎 亚尓大木 比热度。

(hǎo)(de)(xià)(wǔ)(ná)(guò)(lái)

ماقۇل ،چۈشتىن كېيىن بىرەي.

Makul quxtin kiyin biray .

玛库力出西提尼克依尼比热依。

77(yào)(yòng)(hǎo)(fú)(pín)(zī)(jīn)(bāng)(zhù)(kùn)(nán)(hù)(tuō)(pín)(zhì)(fù)

نامراتلارغا يار –يۈلەك بولۇش مەبلىغىنى ياخشى ئىشلىتىپ ،قىيىنچىلىقى بار ئائىلىلەرگە ياردەم بىرىپ ،نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇپ، ھاللىق سەۋىيىگە يەتكۈزەيلى.

Namratlarga yar-yulak bolux mablihini yahxi ixlitipkiyinqiliki bar aelilarge yardam birip namratlihtin kutuldurup allih sawiyaga yatkuzayli .

纳木日阿提拉哈 亚尓-玉拉克波路西玛比力合尼亚合西额西力特普 克依尼其力克吧尓 阿依力拉尓格亚尓大木比热普纳木日阿提勒合听库图力度如普阿勒克萨维亚嘎亚提库再力。

 

(wǒ)(men)(cūn)(kāi)(zhǎn)(fú)(pín)(zhěng)(cūn)(tuī)(jìn)(gōng)(zuò)

 كەنتىمىز نامراتلارغا يار-يۈلەك بولۇشتا، كەنت بويىچە ئىلگىرى سۈرۈش خىزمىتىنى قانات يايدۇردى .

kantimiz namratlaha yar yulak boluxta, kant boyiqa ilgiri surux hizmitini kanat yaydurdi.

 卡尼提米孜纳木热阿提拉尔嘎亚尓-玉拉克布路西塔,卡尼提 波依恰依力格热苏热西合孜米提尼 卡纳提亚依都热迪。 

六、文体活动(6句)

6. مەنىۋى –مەدەنىيەت

Maniwi madaniyat

78(cūn)(lǐ)(yǒu)(xiāng)(cūn)(yì)(rén)(ma)

كەنتتە يېزا-كەنت سەنئەتكارلىرى بارمۇ؟

Kantta  yiza -kant  sanatkarliri barmu?

 卡尼提特达  依扎卡尼提萨尼提卡尓力热吧尓木?

(yǒu)(cūn)(lǐ)(yǒu)(yǎn)(chū)(duì)(míng)(tiān)(gǎo)(yǎn)(chū)(huó)(dòng)

بار ،كەنتىمىزدە ئويۇن قويۇش ئەترىتى بار ،ئەتە ئويۇن قۇيىمىز.

 Bar, kantimizda oyun koyux atiriti  bar ,ata oyun koyimiz.

吧尓,卡尼提米孜达窝云阔依西阿提热提吧尓。阿塔窝云阔依米孜。

79(cūn)(lǐ)(duō)(cháng)(shí)(jiān)(fàng)(diàn)(yǐng)

كەنتتە قانچىلىك ۋاقىتتا كىنو قۇيىدۇ ؟

Kantta kanqilik wakitta kino koyudu?

卡尼提达坎其力克瓦克提塔克诺阔依都?

:(měi)(yuè)(fàng)(yī)(cì)(fàng)(diàn)(yǐng)

ھەر ئايدا بىر قېتىم كىنو قۇيۇلىدۇ .

Har ayda bir ketim kino koyuldu .

 哈尓阿依大 比尓克提木 克诺阔依力都。

80(jīn)(tiān)(wǎn)(shang)(gōng)(zuò)(zǔ)(zài)(cūn)(wěi)(huì)(fàng)(diàn)(yǐng)(huān)(yíng)(lái)(kàn)

بۇگۈن كەچتە خىزمەت گورۇپپىسى كىنو قويۇپ بېرىدۇ . كۆرۈشۈڭلارنى قارشى ئالىمىز .

Bugun kaqte hizmat guruppisi kino koyup biridu , korxunglarni karxi alimiz .

 布棍 卡其特合孜买提古如皮斯克诺阔依普比热度。阔热生拉尔尼卡热西阿力米孜。

:(hǎo)(de)(wǒ)(yí)(dìng)(huì)(lái)(de)(bìng)(tōng)(zhī)(cūn)(mín)

بۇلىدۇ ،بىز چۇقۇم بارىمىز،شۇنداقلا كەنت ئاھالىلىرىگە خەۋەر قىلىمىز .

Bulidu ,biz qukum barimiz، xundakla kanit ahaliliriga hawer kilimiz.

 布力都比孜出库木巴热米孜逊达克拉卡尼提阿哈力尔嘎哈瓦尔克力米孜。

81(cūn)(lǐ)(yǒu)(tǐ)(yù)(qì)(cái)(ma)

كەنتتە تەنتەربىيە ئەسلىھەلىرى بارمۇ ؟

Kantta tantarbiya aslihaliri barmu ?

 卡尼提塔坦塔尔比亚阿斯力哈力日吧尓木?

(yǒu)(lán)(qiú)(chǎng)(pīng)(pāng)(qiú)

بار، ۋاسكېتبول مەيدانى ۋە تىكتاك توپ بار.

Bar ,wasktbol maydani wa tiktak top bar .

 吧尓,瓦斯克提波力玛依大尼提克塔克托皮吧尓。

82(wéi)丰富(fēngfù)村民(cūnmín)(de)业余(yèyú)文化(wénhuà)生活(shēnghuó)近期(jìnqī)工作组(gōngzuòzǔ)(jiāng)组织(zǔzhī)(yī)(chǎng)篮球(lánqiú)友谊赛(yǒuyìsài)(xī)(wàng)(nǐ)(néng)(lái)(cān)(jiā)

كەنت ئاھالىلىرىنڭ ئىشتىن سىرتقى مەدەنىيەت تۇرمۇشىنى بېيىتىش ئۈچۈن ،يېقىندا خىزمەت گورۇپپىسى  بىر مەيدان ۋاسكېتبول  دوستلۇق مۇسابىقىسى ئۇيۇشتۇرىدۇ،، قاتنىشىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز .

Kant ahalilirining ixtin siritki madaniyat turmuxini beyitix uqun yekinda hizmat goruppisi bir maydan waskitbol dosluh musabikisi uyuxturidu.katnixixingizni umut kilimiz .

 卡尼提阿哈力斯宁依西听斯热提克玛大尼亚提吐尓木西尼贝依提西吾群依肯达合孜买提古如皮斯比尓麦胆瓦斯克提波力多斯路克 木萨比克斯吾依西吐热都。卡提尼西生厄孜尼玉木提克力米孜。

:(hǎo)(de)(wǒ)(yí)(dìng)(cān)(jiā)

 بۇلىدۇ ، چۇقۇم قاتنىشىمەن .

Bulidu ,qukum hatiniximan.

 布勒都,出库木哈提尼西曼。

83(nǐ)(men)(dìng)(nà)(zhǒng)(bào)(kān)(zá)(zhì)

سىلەر قايسى گېزىت –ژۇرناللارغا مۇشتەرى بولدۇڭلار؟

Silar kaysi gizit-jornallarha muxtari boldunglar?

 斯拉尓卡依斯各孜提卓尓纳力拉嘎 木西提热波力登拉尔?

我们(wǒmen)(dìng)(le)新疆(xīnjiāng)日报(rìbào)今日(jīnrì)新疆(xīnjiāng)党员(dǎngyuán)(zhī)(yǒu)农民(nóngmín)(bào)我们(wǒmen)还有(háiyǒu)远程(yuǎnchéng)教育(jiàoyù)平台(píngtái)

 بىز شىنجاڭ گېزىتى ،بۈگۈنكى شىنجاڭ ،پارتىيە ئەزالىرى دوستى،دېھقانلار گېزىتى قاتارلىقلارغا مۇشتەرى بولدۇق .بىزنىڭ يەنە يىراق مۇساپىلىق ئوقۇتۇش سەھنىمىزمۇ بار .

Biz xinjiang giziti,bugunki xinjiang,partiya azaliri dosti,dehanlar giziti katarliklarha muxtari bolduh.bizning yana yirah musapilik okutux sahnimiz mu bar.

比孜新疆格孜提,布根克新疆,帕尓提亚阿扎力热多斯特,地坎拉尔格孜提卡塔热力克拉嘎木西塔日波力都克。比孜宁亚纳依拉克木萨皮力克吾胡提西萨合纳木孜木吧尔。

(qī)(mín)(shēng)5(jù)

7. خەلق تۇرمۇشى

Halik turmuxi.

哈丽克吐尓木西

84(nǐ)(men)(kàn)(bìng)(yǒu)(kùn)(nan)(ma)

سىلەرنىڭ كېسەل كۆرسىتىشتە قىيىنچىلىقىڭلار بارمۇ ؟

Silarnig kisal korsitixta kiyinqilikinglar barmu?

 斯拉尓宁克萨勒阔尓斯提西塔 克因其力克拉尔巴尓木?

:(méi)(yǒu)(wǒ)(men)(cān)(jiā)(le)(xīn)(xíng)(hé)(zuò)(yī)(liáo)

يوق، بىز يېڭىچە ھەمكارلىشىپ داۋالىنىشقا قاتناشتۇق.

Yok .biz yengiqe hamkarlixip dawalinixka katnaxtuk.

 尤克。比孜英厄恰哈米卡尓力西普达瓦力尼西卡卡提纳西吐克。

85(hái)(yǒu)(cān)(jiā)(nà)(xiē)(bǎo)(xiǎn)

يەنە قانداق سۇغۇرتىلارغا قاتناشتىڭلار؟.

Yanakandah sugurtilarga katnaxtinglar?

 亚纳卡尼大克苏古尔提拉尔噶卡提纳西听拉?

(cān)(jiā)(le)(yǎng)(lǎo)(bǎo)(xiǎn)(cái)(chǎn)(bǎo)(xiǎn)

ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى، مال-مۈلۈك سۇغۇرتىسىغا قاتناشتۇق.

Yaxanhanda kutunux sohurtisi ,mal –moluk sohurtisiha katnaxtuh .

亚山哈尼大库图努西所胡尓提斯,玛力-木力克所胡尓提斯哈卡提纳西吐克。

(nóng)(mín)(dào)60(suì)(yǐ)(hòu)(měi)(yuè)(lǐng)(dào)(shēng)(huó)(bǔ)(zhù)

دېھقانلار 60 ياشقا كىرگەندە، ھەر ئايدا تۇرمۇش ياردەم پۇلى  ئالىدۇ .

Dehkanlar 60 yaxka kirgende,har ayda turmux yardam puli alidu.

地坎拉尔阿提米西亚西嘎克日干达,阿尔艾达吐日木西亚尔达木普勒阿力都。

86(gòu)(mǎi)(zhè)(xiē)(nóng)(jī)(jù)(shì)(fǒu)(xiǎng)(shòu)(le)(guó)(jiā)(de)(bǔ)(zhù)

دېھقانلار يىزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى سېتىۋالغاندا دۆلەتنىڭ تۇلۇقلىمىسىدىن بەھرىمەن بۇلامدۇ؟

Dehkanlar yeza egilik maxinillirini setiwalhanda dolatning toluklimisidin  bahriman bulamdu ?

地坎拉尔耶扎依格力克玛西尼力热尼 色提瓦力干达多拉提宁托路克力米斯丁巴合日曼波拉木都

(shì)(de)(yǒu)(gè)(lèi)(bǔ)(tiē)

شۇنداق ،ھەر خىل تۇلۇقلىمىلار بار.

xundak, har hil toluhlimilar bar.

 逊达克,哈尓合力托力克力米拉尔  吧尓。

87(tuō)(lā)(jī)(zěn)(me)(mǎi)(de)

تىراكتۇرنى قانداق سېتىۋالغان ؟

Tiraktorni kandak setiwalgan ?

 提日克吐尓尼坎达克色提吾瓦力干?

(zhèng)(fǔ)(gěi)(le)2(23000)3000(yuán)(de)(nóng)(jī)(bǔ)(tiē)

ھۆكۈمەت23000يۈەن دېھقانچىلىق ماشىنىسى تولۇقلىمىسى بەردى.

Hokimat 23 ming yuan dehkanqilih maxinisi toluklimisi bardi .

获克玛提依格日玛吾西名迪汉其力克玛西尼斯托路克力米斯 拜尔地。

88(hái)(yǒu)(nǎ)(xiē)(bǔ)(tiē)

يەنە قانداق تۇلۇقلىمىلار بار ؟

Yanakandah toluklimilar bar ?

 亚纳坎达克托路克力米拉吧尓?

(liáng)(shi)(bǔ)(tiē)(rú)(xiǎo)(mài)(mián)(huā)(dōu)(yǒu)(bǔ)(tiē)

ئاشلىق تولۇقلىمىسى  بار،مەسىلەن:بۇغداي،كېۋەز قاتارلىقلارغا تولۇقلىما بېرىلىدۇ .

Axlih toluklimisi bar,masilan: bugday ,kiwaz katarlihlarha toluklima birilidu.

阿西力克托路克力米拉吧尔,玛斯兰:布合达依、克帕孜哈塔尔勒合塔尔嘎托路克力玛比热力都。

(bā)(yāo)(qǐng)(zhù)(hè)5(jù)

8. تەكلىپ ۋە تەبرىكلەش

Taklip wa tabiriklax

塔克力谱塔比热克拉西

89(ān)组长(zǔzhǎng)您好(nínhǎo)周日(zhōurì)(wǒ)儿子(érzǐ)结婚(jiéhūn)邀请(yāoqǐng)工作组(gōngzuòzǔ)(de)同志(tóngzhì)参加(cānjiā)婚礼(hūnlǐ)(zhè)(shì)请帖(qǐngtiě)

ئەن گۇرۇپپا باشلىقى، ياخشىمۇ سىز !يەكشەنبە كۈنى ئوغلۇمنىڭ تويىنى قىلماقچى ئىدىم،خىزمەت گورۇپپىسىدىكى يولداشلارنى تويغا تەكلىپ قىلىمەن .بۇ تەكلىپنامە .

An goruppa baxliki  yahximu siz! yakxanbe kuni ohlumnig toyini kilmahqi idimhizmat goruppisidiki yoldaxlarni toyga taklip kiliman .bu taklipnama.

古如帕巴西力克亚合西木斯孜!

亚克山比库尼吾胡路厄木宁吐依尼克力玛合其依地木,合孜买提古如皮斯地克尤勒达西拉尔尼吐依哈塔克力普克力曼部,塔克力普纳玛。不塔克力普纳木。

(gōng)(xǐ)(wǒ)(men)(yí)(dìng)(qù)(cān)(jiā)

مۇبارەك بولسۇن ، چۇقۇم بارىمىز.

Mubarek bolsunqukum barimiz.

木巴拉克波勒孙,出库木巴日米孜。

90(tīng)(shuō)(nín)(bān)(jìn)(xīn)(fáng)(zǐ)(le)(zhù)(hè)(nín)

ئاڭلىشىمىزچە  يېڭى ئۆيگە كۆچۈپ كىرىپسىز، مۇبارەك بولسۇن !

Angliximizqa yengi oyge koqupsiz ,mubarek bolsun

昂力西米孜恰 英厄 吾依嘎阔其普斯孜,木巴拉克波勒孙。

(bú)(yòng)(xiè)(huān)(yíng)(lái)(jiā)(zuò)(kè)

ئەرزىمەيدۇ. ئۆيۈمگە بېرىپ مېھمان بولۇپ كېلىشىڭلارنى قارشى ئالىمەن .

 Arzimeydu,oyumge berip mihman bolup kilixinglarni karxi aliman  .

阿热孜买都吾依木嘎贝日普米合曼 波路普 克力生拉尼卡热西阿力曼。

91(tóng)(zhì)(men)(wǒ)(men)(qù)(bài)(gè)(nián)

يولداشلار،بىز بىرگە بېرىپ پەتىلەپ كېلەيلى .

Yoldaxlar,biz birga berip petilep kilayli .

尤力达西拉尓比孜比日格比日普帕提拉普克来力。

(zhù)(ròu)(zī)(jié)(kuài)(lè)(gǔ)(ěr)(bāng)(jié)(kuài)(lè)

روزى ھېيتىڭلارغا مۇبارەك بولسۇن (قۇربان ھېيتىڭلارغا مۇبارەك بولسۇن ) .

Rozi heytinglarha mubarak bolsun (kurban heytinglarha Mubarak bolsun ) .

肉孜合依听拉尔哈木巴拉克波勒孙(库尓班合依听拉尔哈 木巴拉克波勒孙)。

92听说(tīngshuō)你们(nǐmen)(jiā)老人(lǎorén)去世(qùshì)(le)(guò)(nǎi)(zī)我们(wǒmen)工作组(gōngzuòzǔ)(lái)看望(kànwàng)(qǐng)节哀(jiéāi)保重(bǎozhòng)

ئاڭلىشىمىزچە چوڭلار تۈگەپ كىتىپتۇ (ئالەمدىن ئۆتۈپتۇ)، نەزىر قىلىپسىلەر،خىزمەت گورۇپپىسىدىكى خادىملار يوقلاپ كەلدۇق ،سالامەتلىكىڭلارنى ئاسراڭلار.

Anglixmizqa qonglar tugap kitiptu (alemdin otuptu),nazir kilippsilar,hizmat goroppisidiki hadimlar yoklap kalduh ,salamatlikinglarni asranglar.

昂勒西米孜恰充拉吐噶普克提普吐(阿拉木丁吾吐普提),纳孜尔克力普斯拉尔,合孜买提古如皮斯迪克哈迪木拉尓尤克拉普卡力度克,萨拉玛提力克英拉尓尼阿斯让拉尓。

:(xiè)(xiè)(nǐ)(men)(lái)(kàn)(wàng)

يوقلاپ كەلگىنىڭلارغا كۆپ رەھمەت.

Yohlap kalgininglarha kop rahmat.

 尤克拉普卡力格宁拉尓哈阔普热合买提。

93(nǐ)(men)(kāi)(zhǎn)(shén)(me)(huó)(dòng)

سىلەر  نىمە پائالىيەت ئېلىپ بارىسىلەر ؟

 Silar nima  paaliyat elip barisilar ?

斯拉尓尼么帕力亚提依力普巴热斯拉尔?

(wǒ)(men)(kāi)(zhǎn)(dǎng)(de)(shēng)(rì)(qìng)(zhù)(huó)(dòng)(qìng)(zhù)(sān)(bā)(fù)(nǚ)(jié))。

بىز پارتىيە قۇرۇلغانلىقىنى تەبىرىكلەش پائالىيىتى ئېلىپ بارىمىز(8-مارتئاياللار بايرىمىنى تەبىرىكلەش.

Biz partiya kurulhanlikini tabiriklax paaliyiti elip barimiz(“8-mart”ayallar bayrimini tebiriklex)

 比孜帕尓提亚库如力哈尼力克尼塔比热克拉西帕阿力特依力普巴热米孜(“萨克孜恩西玛热提”阿亚勒拉尔拜日米尼塔比热克拉西)。

九、开会(4句)

9. يىغىن ئېچىش

Yihin eqix

依根阿其西

94(ài)(kè)(bài)(ěr)(shū)(jì)(míng)(tiān)(kāi)(shén)(me)(huì)(yì)

ئەكبەر سېكىرتار ئەتە نېمە يىغىن ئاچىسىلەر؟

Akbar sekirtarate nima  yihin aqisilar ?

阿克巴尔 色克尓塔尓 阿塔尼么依根 阿其斯拉尔?

:(míng)(tiān)(zhào)(kāi)(cūn)(mín)(dài)(biǎo)(dà)(huì)

ئەتە كەنت ئاھالىلەر ۋەكىللەر يىغىنى ئاچىمىز .

Ate kant ahalilar wakillar yihini aqimiz .

阿塔 卡尼提阿哈丽拉尓瓦克里拉尓 依根尼阿其米孜。

95(yán)(jiū)(shén)(me)(wèn)(tí)

نېمە مەسىلىنى مۇزاكىرە قىلىسىلەر  ؟

Nima masilini muzakire kilisilar ?

尼么玛斯力尼木扎克热克力斯拉尓?

(bù)(shǔ)(ān)(pái)(chūn)(gēng)(shēng)(chǎn)(wèn)(tí)(bù)(shǔ)(xià)(liáng)(shōu)(gòu)(gōng)(zuò))。

ئەتىيازلىق تېرىلغۇ ئىشلەپچىقىرىش مەسىلىسىنى ئورۇنلاشتۇرىمىز(يازلىق ئاشلىق يىغىۋېلىش خىزمىتىنى ئورۇنلاشتۇرىمىز).

Atiyazlih tirilgu ixlapqikirix  masilisini orunlaxturmiz (yazlih axlih yihiwelix hizmitini orunlaxturmiz )

阿提亚孜勒克提热路合依西拉普其克热西玛斯力斯尼吾润拉西吐热米孜(亚孜力克阿西力克依合维力西合孜米提尼吾润拉西吐热米孜)。

96(ān)组长(zǔzhǎng)(cūn)党支(dǎngzhībù)(nǐ)召开(zhàokāi)民主生活会(mínzhǔshēnghuóhuì)组织生活会(zǔzhīshēnghuóhuì)),(qǐng)(nín)参加(cānjiā)指导(zhǐdǎo)

ئەن گورۇپپا باشلىقى، كەنت پارتىيە ياچېيكىسى  دېموكراتىك تۇرمۇش يىغىنى (تەشكىلى تۇرمۇش يىغىنى) ئاچماقچى، قاتنىشىپ يېتەكچىلىك قىلشىڭىزنى ئۈمىد  قىلىمىز.

An guruppa baxliki kant partiya yaqiykisi

dimukratik turmux yihini (taxkili turmux

 yihini)aqmahqi,katnixip yitakqilik kilixingizni umit kilimiz .

 古如帕巴西力克卡尼提帕尓提亚亚其依克斯迪木克热艾提克吐尓木西依根尼(塔西克力吐尓木西依根尼)阿其玛合其,依塔克其力克克力西厄尼孜得吾米提克力米孜。

:(hǎo)(de)(wǒ)(yí)(dìng)(cān)(jiā)

بولىدۇ، مەن چۇقۇم قاتنىشىمەن.

Bulidu ,man qukum katniximan .

 波力都,曼出库木卡特尼西曼

97同志们(tóngzhìmen)(hǎo)我们(wǒmen)现在(xiànzài)开会(kāihuì)下面(xiàmian)(qǐng)库尔班江(kùěrbānjiāng)书记(shūjì)讲话(jiǎnghuà)大家(dàjiā)欢迎(huānyíng)

يولداشلار ياخشىمۇ سىلەر. ھازىر يىغىن باشلايمىز. تۆۋەندە قۇربانجان سېكىرتار سۆزلەيدۇ،كۆپچىلىك قارشى ئالايلى .

Yoldaxlar yahximu silar? azir yihin baxlaymiz.towande kurbanjan sekirtar sozlaydu ,kopqilik karxi alayli .

尤力达西拉尓 亚合西木斯孜拉尓? 比孜阿孜尓依根巴西来米孜,托万达 库尓班张色克尓塔尓所孜来都,阔普西力克卡热西阿来勒。

:(jīn)(tiān)(huì)(yì)(fēi)(cháng)(chéng)(gōng)(dà)(jiā)(de)(jiàn)(yì)(hěn)(zhòng)(yào)(wǒ)(men)(jǐn)(kuài)(luò)(shí)(xiàn)(zài)(sàn)(huì)

بۈگۈنكى يىغىن ناھايىتى غەلبىلىك ئېچىلدى، كۆپچىل ىكنىڭ  تەكلىپ –پىكىرى ناھايىتى مۇھىم، بىز تېزدىن ئەمەلىيلەشتۈرىمىز، يىغىن تۈگىدى.

 Bugunki yihin nahayiti halbilik eqildi,kopqilikning taklip–pikiri nahayiti muhim. biz tizdin amaliylaxturimiz.yihin tugidi.

布棍克依根纳哈依特哈力比勒克波力得,阔普其力克宁塔克力皮-皮克日纳哈依提木合米。比孜提孜丁阿米力拉西吐热米孜。依根吐格得。

(shí)(gào)(bié)3(jù)

10. خوشلىشىش                           

               获西力西   Hoxlixix

 

98(ā)(lǐ)(mù)(wǒ)(men)(xiāng)(shí)(kuài)(yī)(nián)(le)(wǒ)(men)(huí)(qù)(shí)(jiān)(kuài)(dào)(le)

ئالىم، بىزنىڭ تونۇشقىنىمىزغا بىر يىل بۇلاي دەپ قالدى ،بىزنىڭ قايتىدىغان ۋاقتىمىزغىمۇ ئاز قالدى .

Alim bizning tonuxkinimizga bir yil bolay dap kaldi,bizning kaytidigan wahtimizgimu az kaldi .

阿里木比孜宁托努西克尼米孜哈比尓依力布拉依大普卡力得,海提得干瓦合提米孜格木阿孜哈力得。

(wǒ)(men)(shě)(bu)(de)(nǐ)(men)(zǒu)

بىز سىلەردىن ئايرىلىشقا كۆزىمىز قىيمايدۇ.

 Biz silardin ayrilixka kozimiz kiymaydu.

比孜斯拉尓丁 阿依热力西卡阔孜米孜合依买都。

99(wǒ)(men)(yě)(shě)(bu)(de)(lí)(kāi)(zhè)(lǐ)(zhè)(lǐ)(de)(lǎo)(bǎi)(xìng)(tài)(pǔ)(shí)(shí)(zài)(hào)(kè)

بىزنىڭمۇ بۇ يەردىن ئايرىلغىمىز يوق ، بۇ يەردىكى پۇقرالار ناھايىتى ئاددى –ساددا ،ئاقكۆڭۈل ،مىھماندوسىت  ئىكەن .

Bizningmu bu yardin ayrilgimiz yok . bu yardiki pukralar nahayiti addi- sadda ,ahkongul ,mihmandosit ikan .

比孜宁木 亚尓丁阿依热力合米孜

克。布亚尓迪克普克热拉尓 纳哈依提阿达-萨达,阿合阔恩力,米合曼多斯特依坎。

(gōng)(zuò)(zǔ)(gěi)(wǒ)(men)(zuò)(le)(hěn)(duō)(de)(hàoshì)(shí)(shì)(wǒ)(men)(wàng)(bù)(diào)(de)

خىزمەت گورۇپپىسى بىزگە نۇرغۇن ياخشى ئىشلارنى قىلىپ بەردى ،بىز ئۇنۇتالمايمىز.

 Hizmat guruppisi bizga nurhun yahxi ixlarni kilip bardi. biz unitalmaymiz.

合孜买提 古如帕斯比孜格努尓昏亚合西 依西拉尓尼 克力普拜尓地,比孜  吾尼塔力玛依米孜。

100(wǒ)(men)(shì)(hǎo)(péng)(yǒu)(le)(wǒ)(men)(yào)(cháng)(lián)(xì)(de)

بىز ياخشى دوستىلاردىن بولۇپ قالدۇق ،دائىم ئالاقىلىشىپ تۇرايلى.

Biz yahxi dostilardin bolup kalduk,dayim alakilixip turayli .

比孜亚合西多斯特拉尔丁波路普哈力都克,大依木阿拉克勒西普吐热依勒。

(hǎo)(de)(wǒ)(men)(dào)(wū)(lǔ)(mù)(qí)(qù)(kàn)(wàng)(nǐ)(men)(zài)(jiàn)

بۇلىدۇ،بىز ئۈرۈمچىگە بېرىپ سىلەرنى يوقلايمىز .خەير-خوش .

 Bulidubiz urumqiga birip silarni yohlaymiz. hayri–hox .

布力都比孜 吾日木其格比日普斯拉尓尼尤克来米孜。海日-活西。

 

 

 

 

 

 

附件2

一、宣传教育20

1访(fǎng)(mín)(qǐng)(huì)(mín)(shēng)(jù)(mín)(xīn)

ئەل رايىنى بىلىش، ئەلگە نەپ يەتكۈزۇش، ئەل رايىنى مايىل قىلىش.

Al rayini bilix,alge nep yetkuzix,al  rayini mayil kilix.

 耶勒热阿依尼比里西,耶勒嘎纳普依提库孜西,耶勒热阿依尼玛依勒合力西。

2(jiān)(chí)(yòng)(zhēn)(zhì)(gǎn)(qíng)+(liáng)(hǎo)(zuò)(fēng)+(qún)(zhòng)(gōng)(zuò)(néng)(lì)

چىن ھېىسىيات، ياخشى خىزمەت ئىستىلى، ئاممىۋى خىزمەت ئىقتىدارىدا چىڭ تۇرۇش كېرەك.

Qin yisiyat ,yakxi kizmat istili ,ammiwi kizmat iktidarida qing turux kirek.

 依斯亚提, 亚合西合孜买提依斯提力,阿米维合孜买提额合提大日达 吐热厄西克日依克。

3(guó)(jiā)(hǎo)(mín)(zú)(hǎo)(dà)(jiā)(cái)(hǎo)

دۆلەت قۇدرەت تاپسا، مىللەتلەر ئتتىپاق ئۆتكەندىلا ھەممىمىز ياخشى بولىمىز.

Dowlat kudret tapsa,milletler ittipak otkendila emmimiz yahxi bolimiz.

多拉提胡得热提塔普萨,米拉提拉尔依提帕克吾提肯迪拉阿木米孜亚合西波力米孜。

4(ràng)(qún)(zhòng)(yǒu)(shì)(gàn)(yǒu)(qián)(zhēng)(yǒu)(pàn)(tóu)

ئاممىنى ئىش قىلىش، پۇل تېپىش، ئالغا ئىنتىلىشكە يېتەكلەش.

Ammini ix kilix,pul tipix ,alga intilixka yitaklax .

阿米尼依西合力西,普勒提皮西,阿勒哈因特力西哈依塔克来西。

5(rè)(ài)(gè)(zú)(rén)(mín)(jiàn)(shè)(měi)(hǎo)(xīn)(jiāng)

ھەرمىللەت خەلقىنى قىزغىن سۆيۈپ، گۈزەل شىنجاڭ قۇرۇپ چىقىش.

Har millat kalikini kizgin soyup, guzal xinjiang korup qikix.

 哈尓米力拉提哈力克尼克孜根苏依普,古扎丽新疆库尓普彻克西。

6(mín)(zú)(tuán)(jié)(shì)(xīn)(jiāng)(gè)(mín)(zú)(rén)(mín)(de)(shēng)(mìng)线(xiàn)

مىللەتلەر ئىتتپاقلىقى شنىجاڭدىكى ھەرمىللەت خەلقىنىڭ جان تومۇرى.

Millatlar ittipaklihi xinjiangdiki har millat halikinig jan tomuri .

 米力拉提拉尔额提帕克力克 新疆迪克 哈尓米力拉提拉尔 哈勒克宁 江图木日

7(tuán)(jié)(wěn)(dìng)(shì)(fú)(fēn)(liè)(dòng)(luàn)(shì)(huò)

ئىتتپاقلىق، مۇقىملىق ئامەت، بۆلگۈنچىلىك، قالايمىقانچىلىق ئاپەت.

Ittipahlik,mukumluh amat,bolgunqilik, kalaymikanqilih apat.

额提帕克力克,木库木路克 阿马提,波力棍其力克哈来米汉其勒克阿帕特。

8(yào)(ài)(hù)(zì)(jǐ)(de)(yǎn)(jīng)(yí)(yàng)(ài)(hù)(mín)(zú)(tuán)(jié)

مىللەتلەر ئىتتپاقلىقىنى كۆز قارچوغىمىزنى ئاسرىغاندەك ئاسرىشىمىز كېرەك.

Millatlar ittipaklikini koz karqogimizni asiragandek asiraximiz kirek.

米力拉提拉尔额提帕克力克尼库孜卡尔出合米孜尼阿斯尔阿汉达克阿斯尔阿西米孜克日艾克。

9“三个离不开”(sāngèlíbukāi)汉族(hànzú)离不开(líbukāi)少数民族(shǎoshùmínzú)少数民族(shǎoshùmínzú)离不开(líbukāi)汉族(hànzú)(gè)少数民族(shǎoshùmínzú)之间(zhījiān)(yě)(xiānghù)离不开(líbukāi)

ئۈچ ئايرىلالماسلىق خەنزۇلار ئازسانلىق مىللەتلەردىن ئايرىلالماسلىق،ئاز سانلىق مىللەتلەر خەنزۇلاردىن ئايرىلالماسلىق،ھەر قايسى ئاز سانلىق مىللەتلەر ئۆز- ئارا ئايرىلالماسلىقنى كۆرسىتىدۇ.

“Uq ayrilalmaslik”-kanzular azsanlik millatlardin ayrilalmaslik , az  sanlik millatlar kanzulardin ayrilalmaslik,ar kaysi az sanlik millatlar ozara  ayrilalmaslikni korsitidu.

 “吾其阿依热拉力马斯力克”-汉族拉尔阿孜散力克米力拉提拉尓丁阿依热拉玛斯力克,阿孜散力克米丽拉提拉尓汉族拉尓丁阿依热拉玛斯力克,阿尔海斯阿孜散力克米力拉提拉尓吾孜-阿日阿阿依热拉玛斯力克尼阔尔斯提都。

10(gè)(mín)(zú)(qún)(zhòng)(yào)(xiàng)(shí)(liu)(zǐ)(nà)(yàng)(jǐn)(jǐn)(bào)(zài)(yì)(qǐ)

ھەرمىللەت ئاممىسى ئانار دانىسدەك زىچ بولىشى كېرەك.

Har millat ammisi anar danisidak ziq bolixi

kirek.

哈尓米力拉提 阿米斯阿纳尓大尼斯达

孜其波力西克日阿克。

11“四个认同”(sìgèrèntóng)(duì)伟大(wěidà)祖国(zǔguó)(de)认同(rèntóng)(duì)中华民族(zhōnghuámínzú)(de)认同(rèntóng)(duì)中华(zhōnghuá)文化(wénhuà)(de)认同(rèntóng)(duì)中国(zhōngguó)特色(tèsè)(shè)主义(zhǔyì)道路(dàolù)(de)认同(rèntóng)

تۆتنى تونۇش دېگەنلىك: ئۇلۇغ ۋەتەننى تونۇش، جۇڭخۇا مىللەتلىرىنى تونۇش، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى تونۇش ،جۇڭگۇچە سوتسىيالىزم يولىنى تونۇشتن ئىبارەت.

“Totni tonux”diganlik:uluh watanni tonux,zhonghua millatlirini tonux ,zhong hua madaniyitini tonux,zhongguoqe  sotsiyalizm yolini tonuxtin ibarat .

 “托提尼托努西迪干力克:吾路

瓦坦尼托努西,中华玛大尼

依提尼托努西,中国恰所提斯

亚里孜木优力尼托努西听依巴热

提。

12打击(dǎjī)“三非”(sānfēi)非法(fēifǎ)宗教(zōngjiào)活动(huódòng)非法(fēifǎ)宗教(zōngjiào)出版物(chūbǎnwù)非法(fēifǎ)宗教(zōngjiào)网络(wǎngluò)传播(chuánbō)

ئۈچ قانۇنسىزغا زەربە بېرىش قانۇنسىز دىنىي پائالىيەتلەرگە،قانۇنسىز دىنىي نەشىر بۇيۇملىرىغا، قانۇنسىز دىن تور تەشۋىقاتىغا زەربە بېرىشتن ئىبارەت.

Uq kanunsizka zarbi birix  kanunsiz diniy paaliyetlarge,kanunsiz diniy naxr buyumliriga , kanunsiz din tor taxwikatika zarbe birixtinibarat.  

 “吾其哈努尼斯孜扎尓比比热西-

努尼斯孜迪尼帕力阿提拉尔哈,迪尼纳西尔布依木拉尔哈,哈努尼斯孜迪尼托尔塔休为哈提哈

扎尔比比热西丁依巴尔提。

13(jiān)(jué)(dǎ)(jī)(bào)(lì)(kǒng)(bù)(fàn)(zuì)(jiān)(jué)(wéi)(hù)(shè)(huì)(wěn)(dìng)

زوراۋانلىق، تېررورلۇق جىنايەتلىرىگە  قەتئي زەربە بېرىپ، ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى قەتئي قوغدايلى.

Zurawantirorluh jinatqilarge kati zarbe birip, ijtimaiy mukimlikni kati kohdayli.

佐热万力克, 提若尓路克吉纳亚提里日格哈提扎尓比比热普,额吉提玛依 穆库木勒合尼哈提获格代勒。

14(zōng)(jiào)(jí)(duān)(sī)(xiǎng)(yǐ)(chéng)(wéi)(yǐng)(xiǎng)(xīn)(jiāng)(wěn)(dìng)(de)(zhòng)(dà)(xiàn)(shí)(wēi)(xié)

دىنىي ئەسەبىي ئىدىيە شىنجاڭنىڭ مۇقۇملىقىغا تەسىر كۆرسىتىدىغان زور رېئال خەۋپكە ئايلاندى.

Diniy asabi idiya,xinjiangning mukumlikiga tasir korsitidihan zor rial kawipke aylandi.

 迪尼阿萨比额地亚新疆宁木库木力克哈塔斯尓阔尓斯提地干佐尔哈吾皮嘎艾兰得。

15(mín)(shēng)(yōu)(xiān)(qún)(zhòng)(dì)(yī)(jī)(céng)(zhòng)(yào)

خەلق تۇرمۇشىنى ئالدىنقى ئورۇنغا، ئاممىنى بىرىنچى ئورۇنغا، ئاساسىي قاتلامنى مۇھىم ئورۇنغا   قويۇش ئىدىيەسى.

Kalik turmixini aldinki orunga,Ammini birinqi orunga,asasiy katlamni muhim orunga kouyux.

哈力克吐尔木西阿里地尼克吾如尼噶,阿玛尼比日恩西吾如尼噶,阿萨斯依哈提拉木尼木黑木吾如尼噶库优西。

16(duì)(sì)(lǎo)(rén)(yuán)(hòu)(ài)(hòu)(yǎng)(hòu)(dài)(hòu)(zàng)

تۆت پىشقەدەملەرگە كۆيىنىش،تۇرمۇشنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش،ئالاھىدە ئىتبار بېرىش،ئاخىرەتلىك ئىشىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىش كېرەك.

“Tot pixkadam”larga koyinix,turmuxini kapalatka iga kilix,alahida etibar birix, ahiratlik ixini yahxi bir tarap kilix kirek.

“托提皮西卡大米”拉尓哈库依尼西,吐尔米西尼卡帕拉提卡依格阿克勒西,阿拉合达额提巴尓比热西,阿合热体力克额西尼亚合西比尓塔热皮克勒西克日阿克。

17(chuàng)(jiàn)(wǔ)(hǎo)(zōng)(jiào)(huó)(dòng)(chǎng)(suǒ)(wǔ)(hǎo)(zōng)(jiào)(rén)(shì)

بەشتە ياخشىدىنىي پائالىيەت سورۇنى،بەشتە ياخشىدىنىي زاتلارنى بارلىققا كەلتۈرۈش كېرەك.

“Baxta yahxi” diniy paliyat soruni“Baxta yahxi” diniy zatlarni barlikka kalturux kirek.

“拜西特亚合西”迪尼帕力亚提所热尼,“拜西特亚合西”德尼扎提拉尼吧尔里卡卡力图如西克日阿克。

18发扬(fāyáng)爱国(àiguó)(ài)(jiāng)团结(tuánjié)奉献(fèngxiàn)勤劳(qínláo)互助(hùzhù)开放(kāifàng)进取(jìnqǔ)(de)新疆(xīnjiāng)精神(jīngshén)

«ۋەتەننى-شىنجاڭنى سۆيۈش،ئتتىپاق ئۆتۈش-تۆھپە قوشۇش، تىرىشىپ ئىشلەش ،ئۆز-ئارا ياردەم بېرىش، ئېچىۋېتىش-ئىلگىرىلەش»تەك شىنجاڭ روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇش كېرەك.

»Watanni-xinjangni suyix,ittipah

otix-tokpa koxix, trixip ixlax-oz ara yardam birix,iqiwitix-ilgirilax«tak xinjang rohini awja aldurux kirak.

»瓦坦尼-新张尼苏依西,依提帕克吾提西

托克帕获西西,提日西皮依西来西

- 阿热阿 亚尔达木比热西,厄其韦提西-

依勒格日拉西«塔克新张如合尼奥加

勒得热西克日阿克。

19(zhǐ)(yǒu)(nǔ)(lì)(cái)(néng)(gǎi)(biàn)(zhǐ)(yào)(nǔ)(lì)(jiù)(néng)(gǎi)(biàn)

تىرشقاندىلا ئۆزگىرىش  بولىدۇ، تىرىشىدىغانلا بولساق چوقۇم ئۆزگەرتەلەيمىز.

Tirxkkandila ozgirix  bolidu,tirixidiganla bosak qokum  ozgartalaymiz.

提热西坎迪拉吾孜古热西波路都,提热西得干拉波力萨克区吾克木吾孜格尔塔来米孜。

20使(shǐ)(gè)(zú)(qún)(zhòng)(tōng)(guò)(qín)(láo)(hù)(zhù)(tuán)(jié)(fèn)(dòu)(zǒu)(xiàng)(xiàn)(dài)(shēng)(huó)

ھەر مىللەت خەلقى جاپاغا چىداپ ئىشلەپ، ئۆز-ئارا ياردەم بېرىپ، ئىتتپاقلىشىپ كۈرەش قىلغاندىلا، زامانىۋى تۇرمۇشقا ئېرىشەلەيدۇ.

Har millat kaliki japaga qidap ixlap, oz-ara yardam berip, ittipaklixip kurax kelgandila, zamaniwi turnuxka erxalaydu.

哈尓米力拉提哈丽克加帕哈西达普依西拉普,吾孜-阿热阿亚尓达木比日普,额提帕克力西普库热西合力干达拉,扎玛尼为 吐尓木西卡额日沙来都。

 

 

 

 

二、常用词汇

 

同志  

 tongzhi

يولداش

 

(友立达西)

 

yoldax

 

群众

qunzhong

ئامما

 

昂吗

 

amma

 

农民

nongmin

دېھقان

 

滴罕

 

dehkan

 

牧民

mumin

چارۋىچى

 

差而为其

 

qarwiqi

 

警察

jingcha

ساقچى

 

萨科齐

 

sakqi

 

干部

ganbu

كادىر

 

卡迪尔

 

kadir

 

医生

yisheng

دۇختۇر

 

多和吐尔

 

dohtur

 

会计

kuaiji

بوغالىتىر

 

布嘎里特尔

 

bogaltir

 

出纳

chuna

كاسسر

 

卡斯尔

 

kassir

 

教师

jiaoshi

ئوقۇتقۇچى

 

奥库提起

 

okutkuqi

 

学生

xuesheng

ئوقۇغۇچى

 

奥库鼓起

 

okuguqi

 

司机

siji

شوپۇر

 

小普尔

 

xopur

 

爷爷

yeye

بوۋا

 

布瓦

 

bowa

 

奶奶

nainai

موما

 

木马

 

moma

 

父亲

fuqin

ئاتا

 

阿塔

 

ata

 

爹爹

diedie

دادا

 

达达

 

dada

 

母亲

muqin

ئانا

 

阿怕

 

apa

 

哥哥

gege

ئاكا

 

阿卡

 

aka

 

嫂子

saozi

يەڭگە

 

言嘎

 

yangga

 

姐姐

jiejie

ئاچا

 

阿恰

 

aqa

 

弟弟

didi

ئىنى

 

伊尼

 

ini

 

妹妹

meimei

سىڭىل

 

憎厄勒

 

singil

 

儿子

erzi

ئوغۇل

 

奥古勒

 

ogul

 

女儿

nuer

قىز

 

克孜

 

kiz

 

nian

يىل

 

伊犁

 

yil

 

yue

ئاي

 

阿依

 

ay

 

早晨

zaochen

ئەتىگەن

 

艾提干

 

atigan

 

中午

zhongwu

چۈش

 

区西

 

qux

 

上午

shangwu

چۈشتىن بۇرۇن

 

区西听布润

 

quxtinburun

 

下午

xiawu

چۈشتىن كېيىن

 

区西听刻印

 

quxtinkeyin

 

白天

baitian

كۈندۈز

 

衮杜子

 

kubduz

 

晚上

wanshang

ئاخشام

 

阿克夏目

 

ahxam

 

春天

chuntian

ئەتىياز

 

艾提鸭子

 

atiyaz

 

夏天

xiatian

ياز

 

亚孜

 

yaz

 

秋天

qiutian

كۈز

 

哭子

 

kuz

 

冬天

dongtian

قىش

 

克西

 

kix

 

春节

chunjie

باھار بايرىمى

 

巴哈尔八日米

 

baharbayrimi

 

肉孜节

ruzijie

روزا ھېيت

 

茹扎艾一提

 

rozaheyt

 

古尔邦节

guerbangjie

قۇربان ھېيت

 

库尔班艾一提

 

kurbanheyt

 

劳动节

laodongjie

ئەمگەكچىلەر بايرىمى

 

艾木盖客气来尔巴依热米

 

amgakqilar bayrimi

 

铁路

tielu

تۆمۈريول

 

土木尔余力

 

tomuryol

 

公路

gonglu

تاشيول

 

塔西余力

 

taxyol

 

火车

huoche

پويىز

 

普一字

 

poyiz

 

汽车

qiche

ئاپتۇموبىل

 

阿普土木比例

 

aptomobil

 

飞机

feiji

ئايروپىلان

 

阿依肉皮兰

 

ayropilan

 

自行车

zixingche

ۋېلسىپىت

 

维力斯皮提

 

welisipit

 

出租车

chuzuche

تاكسى

 

塔克斯

 

taksi

 

农业

nongye

دېھقانچىلىق

 

滴罕其立刻

 

dehkanqilik

 

畜牧业

xumuye

چارۋىچىلىق

 

恰尔瓦其立刻

 

qarwiqilik

 

林业

linye

ئورمانچىلىق

 

偶热满期力克

 

ormanqilik

 

农作物

nongzouwu

زىرائەت

 

则热爱提

 

ziraat

 

粮食

liangshi

ئاشلىق

 

阿西里克

 

axlik

 

小麦

xiaomai

بۇغداي

 

补个大衣

 

bugday

 

玉米

yumi

كۆممىقوناق

 

库那克

 

kommikonak

 

高粱

gaoliang

ئاق قوناق

 

阿克库那克

 

ak konak

 

水稻

shuidao

شال

 

沙粒

 

xal

 

大米

dami

گۈرۈچ

 

古如期

 

guruq

 

面粉

mianfen

ئۇن

 

吾尼

 

un

 

棉花

mianhua

كېۋەز

 

克外字

 

kewaz

 

甜菜

tiancai

قىزىلچا

 

克孜力恰

 

kizilqa

 

苜蓿

muxu

بېدە

 

比代

 

beda

 

cao

ئوت-چۆپ

 

欧体却皮

 

ot-qop

 

树木

shumu

دەرەخ

 

带热河

 

darah

 

森林

senlin

ئورمان

 

偶热满力克

 

Ormanlik

 

拖拉机

tuolaji

تىراكتور

 

体热磕头热

 

tiraktur

 

播种机

bozhongji

سىېيالكا

 

斯亚利卡

 

siyalke

 

马车

mache

ئات ھارۋىسى

 

阿特阿热为斯

 

at harwisi

 

文化

wenhua

مەدەنىيەت

 

麦迪尼亚提

 

madaniyat

 

教育

jiaoyu

مائارىپ

 

马阿热普

 

maarip

 

学校

xuexiao

مەكتەپ

 

麦克泰普

 

maktap

 

电影

dianying

كىنو

 

可诺

 

kino

 

电视

dianshi

تېلىۋېزىيە

 

铁力位子呀

 

telewiziya

 

广播

guangbo

رادىئو

 

热地有

 

radiyo

 

文工团

wengongtuan

سەنئەت ئۆمىكى

 

那喝下乌苏里噢米格

 

sanat omiki

 

文化馆

wenhuaguan

مەدەنيەت يۇرتى

 

迈蒂尼伊特优热体

 

madaniyat yurti

 

图书馆

tushuguan

كۇتۈپخانا

 

库图谱哈娜

 

kutuphana

 

卫生

weisheng

سەھىيە

 

赛合依

 

sahiya

 

医疗

yiliao

داۋالاش

 

达瓦拉西

 

dawalax

 

医院

yiyuan

دوختۇرخانا

 

多和 图尔哈娜

 

dohturhana

 

医务所

yiwusou

شىپاخانا

 

西帕哈娜

 

xipahana

 

商店

shangdian

ماگزىن

 

马格怎

 

magizin

 

餐厅

canting

رېستوران

 

阿西哈娜

 

Axhana

 

火柴

huochai

سەرەڭگە

 

才然嘎

 

sarangga

 

肥皂

feizao

سوپۇن

 

苏普尼

 

sopun

 

香皂

xiangzao

ئەتىر سوپۇن

 

艾特尔苏喷

 

atirsopun

 

洗衣粉

xiyifen

پاراشوك سوپۇن

 

帕热续克苏喷

 

paraxok sopun

 

茶壶

chahu

چەينەك

 

差乃克

 

qaynak

 

茶杯

chabei

ئىستاكان

 

斯塔看

 

istskan

 

wan

چىنە

 

期乃

 

qina

 

剪子

jianzi

قايچا

 

卡伊恰

 

kayqa

 

刀子

daozi

پىچاق

 

皮恰克

 

piqak

 

铁锨

tiexian

گۈرجەك

 

古热及克

 

gurjak

 

十字镐

shizigao

جوتۇ(مېتىن)

 

卓特(每挺)

 

Jotu(metin)

 

坎土曼

kantuman

كەتمەن

 

开提曼

 

katman

 

fan

ئاش-تاماق

 

阿西-塔马克

 

Ax-tamak

 

cai

قورۇما

 

口如马

 

koruma

 

米饭

mifan

گاڭپەن

 

刚判

 

gangpan

 

拉面

lamian

لەڭمەن

 

浪曼

 

langman

 

汤面

tangmian

سۇيۇقئاش

 

苏优克阿西

 

suyukax

 

nang

نان

 

 

nan

 

抓饭

zhuafan

پولۇ

 

坡路

 

polu

 

包子

baozi

مانتا

 

芒塔

 

manta

 

烤包子

kaobaozi

سامسا

 

萨姆撒

 

samsa

 

油塔子

youtazi

يۇتازا

 

优塔子

 

yutaza

 

馓子

sanzi

ساڭزا

 

桑扎

 

sangza

 

烤羊肉

kaoyangru

كاۋاپ

 

卡瓦普

 

kawap

 

马肠子

machangzi

قېزا

 

克扎

 

keza

 

马奶子

manaizi

قىمىز

 

柯米子

 

kimiz

 

奶茶

naicha

ئەتكەن چاي

 

阿提肯恰依

 

atkanqay

 

奶皮子

naipizi

قايماق

 

卡伊马克

 

kaymak

 

面包

mianbao

بولكا

 

波利卡

 

bolka

 

饼干

binggan

پېچىنە

 

皮勤乃

 

peqina

 

rou

گۆش

 

故习

 

gox

 

dan

تۇخۇم

 

兔虎木

 

tuhum

 

nai

سۈت

 

素体

 

sut

 

you

ياغ

 

亚个

 

yag

 

yan

تۇز

 

土孜

 

tuz

 

tang

قەنت

 

坎提

 

kant

 

蜂蜜

fengmi

ھەسەل

 

埃塞利

 

hasal

 

茶叶

chaye

چاي

 

查以

 

qay

 

白菜

baicai

يېسسىۋېلەك

 

意斯未来可

 

yesiwilak

 

土豆

tudou

بەرەنگە

 

白然嘎

 

baranga

 

辣椒

lajiao

مۇچ

 

木期

 

muq

 

茄子

qiezi

پىدىگەن

 

皮迪干

 

pedigan

 

萝卜

loubo

تۇرۇپ

 

涂如普

 

turup

 

胡萝卜

huloubo

سەۋزە

 

赛吾扎

 

sawza

 

西红柿

xihongshi

پەمىدۇر

 

牌迷杜尔

 

pamidur

 

韭菜

jiucai

كۈدە

 

库代

 

kuda

 

黄瓜

huanggua

تەرخەمەك

 

胎儿还迈克

 

tarhamak

 

南瓜

nangua

چاقما كاۋا

 

恰克马卡瓦

 

qakmakawa

 

大蒜

dasuan

سامساق

 

萨姆萨克

 

samsak

 

洋葱

yangcong

باش پىياز

 

巴西皮亚子

 

baxpiyaz

 

生姜

shengjiang

زەنجىۋىل

 

攒积为例

 

zanjiwil

 

干果

gangou

قۇرۇق مىۋە

 

库如可米娃

 

kurukmewa

 

西瓜

xigua

تاۋۇز

 

塔物孜

 

tawuz

 

梨子

lizi

نەشپۇت

 

奶西普提

 

naxput

 

红枣

hongzao

چىلان

 

其兰

 

qilan

 

葡萄

putao

ئۈزۈم

 

于祖木

 

uzum

 

葡萄干

putaogan

قۇرۇق ئۈزۈم

 

库如克于祖木

 

Huruh uzum

 

杏干

xinggan

گۈلە

 

古来

 

Gule

 

桃子

taozi

شاپتۇل

 

沙浦土里

 

xaptul

 

石榴

shiliu

ئانار

 

阿纳尔

 

anar

 

无花果

wuhuagou

ئەنجۇر

 

安居而

 

anjur

 

核桃

hetao

ياڭاق

 

杨阿克

 

yangak

 

瓜子

guazi

گازىر

 

嘎泽尔

 

gazer

 

ma

ئات

 

阿提

 

at

 

niu

كالا

 

卡拉

 

kala

 

yang

قوي

 

阔以

 

koy

 

lu

ئىشەك

 

艾喜科

 

exak

 

骆驼

loutou

تۆگە

 

头噶

 

toga

 

ji

توخۇ

 

投壶

 

tohu

 

鸭子

yazi

ئۆردەك

 

偶尔带壳

 

ordak

 

e

غاز

 

嘎子

 

gaz

 

鸽子

gezi

كەپتەر

 

开普太尔

 

kaptar

 

麻雀

maque

قۇشقاچ

 

库西卡其

 

kuxkaq

 

乌鸦

wuya

قاغا

 

卡噶

 

kaga

 

yu

بېلىق

 

比理科

 

bilik

 

gou

ئىت

 

依提

 

et

 

mao

مۈشۈك

 

木许可

 

muxuk

 

老鼠

laoshu

چاشقان

 

叉西坎

 

qaxkan

 

lang

بۆرە

 

博热

 

bora

 

狐狸

huli

تۈلكە

 

图里卡

 

tulka

 

兔子

tuzi

توشقان

 

透析坎

 

toxkan

 

she

يىلان

 

依兰

 

yilan

 

苍蝇

cangying

چىۋىن

 

奇文

 

qiwen

 

蚊子

wenzi

پاشا

 

趴下

 

pasha

 

衣服

yifu

كىيىم

 

克伊木

 

kiyim

 

kan

كۆرمەك

 

阔尔麦克

 

kormak

 

ting

ئاڭلىماق

 

昂立马克

 

anglimak

 

shou

سۆزلىمەك

 

苏则里麦克

 

sozlimgk

 

du

ئوقۇماق

 

欧酷马克

 

okkumak

 

xie

يازماق

 

亚泽马克

 

yazmak

 

xue

ئۆگەنمەك

 

奥格尼麦克

 

uganmak

 

chi

يېمەك

 

依麦克

 

yimak

 

he

ئىچمەك

 

依起麦克

 

iqmak

 

zuo

ئولتۇرماق

 

欧力徒儿马克

 

olturmak

 

zhan

تۇرماق

 

突尔马克

 

turmak

 

shui

ئۇخلىماق

 

无合理马克

 

uhlimak

 

zou

ماڭماق

 

忙马克

 

mangmak

 

pao

يۈگۈرمەك

 

预估而麦克

 

yugurmak

 

工作

gongzou

ئىشلىمەك

 

依西利麦克

 

exlimak

 

劳动

laodong

ئەمگەك قىلىماق

 

艾姆该科克里马克

 

amgakkilmak

 

休息

xiuxi

دەم ئالماق

 

呆木阿勒马克可

 

damalmak

 

知道

zhidao

بىلىمەك

 

比比里麦克

 

bilmak

 

同意

tongyi

قوشۇلماق

 

库西丽马克

 

kuxulmak

 

记得

jide

ئەستە تۇتماق

 

艾斯塔土体马克

 

astasaklimak

 

帮助

bangzhu

ياردەم قىلىماق

 

亚二代目拜热麦克

 

yardamkilmak

 

解决

jiejue

ھەل قىلىماق

 

海利克里马克

 

halkilmak

 

克服

kefu

يەڭمەك

 

杨麦克

 

yangmak

 

增加

zengjia

كۆپەيمەك

 

阔排麦克

 

kupaitmak

 

表扬

biaoyang

ماختىماق

 

马合体马克

 

mahtimak

 

喜欢

xihuan

ياخشى كۆرمەك

 

亚克西 酷热麦克

 

yahxikurmak

 

欢迎

huanying

قارشى ئالماق

 

卡尔西啊利马克

 

karxialmak

 

发展

fazhan

تەرەققىي قىلىماق

 

太热可 可里吗克

 

tarakikilmak

 

领导

lingdao

رەھبەرلىك قىلىماق

 

热合拜热力 克克里马克

 

rahbarlkkilmak

 

计划

jihua

پىلانلىماق

 

皮栏里马克

 

pilanlimak

 

落实

luoshi

ئەمەلىيلەشتۇرمەك

 

艾埋了来西土热卖可

 

amalilaxturmak

 

庆祝

qingzhu

تەبرىكلىمەك

 

台币热克里麦克

 

tabriklimak

 

开始

kaishi

باشلىماق

 

吧西力麦克

 

baxlimak

 

结束

jieshu

ئاياغلاشماق

 

阿亚格拉西马克

 

ayaglaxmak

 

 

 

中国库尔勒市人民政府版权所有